داروی جدید دیابت نوع 2 در کاهش قند خون و کاهش وزن موثر است

9 ژوئیه 2018- مطالعه ی محققان آلمانی نشان می دهد که یک داروی جدید برای کمک به درمان دیابت نوع 2، قند خون را بهبود می بخشد و در کاهش وزن موثر است. داروی MEDI0382، که توسط کمپانی  MedImmuneتولید شده است، یک آگونیست دوگانه ی پپتید 1 شبه گلوکاگون(GLP-1)  و گیرنده ی گلوکاگون است. این دارو به صورت تزریق زیر پوستی استفاده می شود و محققان معتقدند که پس از این تحقیق، داروی MEDI0382، پتانسیل تبدیل به دارویی برای مقابله با چاقی و دیابت نوع 2 را دارد.
در این تحقیق 51 فرد دارای اضافه وزن و مبتلا به دیابت نوع 2 در سن 18 تا 65 سال، شرکت داشتند. 25 نفر از آنها به صورت تصادفی با  داروی MEDI0382 و 26 نفر با دارونما درمان شدند.
میزان قند خون ناشتا و همچنین قند خون بعد از غذا در افراد تحت درمان با داروی MEDI0382، کاهش چشمگیری نشان داد. درصدHbA1c  نیز در میان گروه MEDI0382 کاهش یافت، همچنین افراد تحت درمان با این دارو، مقدار بیشتری از وزن خود را از دست دادند و فشار خون آنها در مقایسه با گروه پلاسبو کاهش یافت. علاوه بر این، هیچ گونه افزایشی در موارد هیپوگلایسمی در گروهMEDI0382 مشاهده نشد.
نسبت افرادی که عوارض ناشی از درمان را که نیاز به رسیدگی فوری داشت((TEAE[1] تجربه کرده بودند، در هر دو گروه مشابه بود. کاهش اشتها، استفراغ و سردرد، عوارضی بودند که توسط 20 شرکت کننده در گروه MEDI0382 و 15 نفر در گروه دارونما گزارش شده بود.
محققان گفتند: داروی MEDI0382 توانایی کاهش کلینیکی قند خون و وزن بدن افراد چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع 2 را دارد.
نویسندگان اظهار داشتند که تعداد کم افراد شرکت کننده از محدودیتهای این مطالعه است. محققان قصد دارند، در آینده استفاده از این دارو را در جمعیتهای مطالعاتی بزرگتر، شامل یک گروه مقایسه ای فعال (مانند کسانی که یک آگونیست گیرندهGLP-1 دریافت می کنند)، برای تجزیه و تحلیل اثربخشی و ایمنی این دارو، که در این مطالعه امکان بررسی آن وجود نداشت، بررسی کنند.
همچنین در مطالعات بزرگتر باید اثرات درمان با MEDI0382 بر تخلیه معده، دریافت و مصرف انرژی ارزیابی شود. این یافته ها به صورت آنلاین در The Lancet منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jul/new-type-2-diabetes-drug-effective-in-lowering-blood-sugar-and-aiding-weight-loss-96595046.html

 

 [1]treatment-emergent adverse events