خوردن شیر در هنگام صبحانه باعث کاهش قند خون در طول روز می شود

20 اوت 2018 - بر اساس یک مطالعه ی جدید که در مجله ی Dairy Science منتشر شده است، تغییر در روش روتین صرف صبحانه ممکن است منجر به مدیریت بهتر دیابت نوع 2 شود.

پرفسورH. Douglas Goff و گروهی از دانشمندان واحد Human Nutraceutical[1] Research  در دانشگاه گولف، در همکاری با محققان دانشگاه تورنتو، به بررسی اثرات مصرف شیر حاوی پروتئین زیاد در صبحانه بر سطح قند خون و سیری پس از صبحانه و بعد از وعده ی غذایی دوم پرداختند. آنها دریافتند کهمصرف شیر همراه با غلات صبحانه سبب کاهش غلظت قند خون بعد از غذا(postprandial blood glucose) در مقایسه با آب می شود و غلظت بالای پروتئین در شیرهای پر پروتئین سبب کاهش غلظت قند خون پس از غذا نسبت به غلظت نرمال پروتئین در شیر معمولی می شود. مصرف مواد حاوی پروتئین زیاد همچنین باعث کاهش اشتها پس از وعده دوم در مقایسه با معادل آن با پروتئین کم می شود.
دکتر Goff و تیمش گفتند: بیماری های متابولیک در سطح جهانی رو به افزایش است، و ابتلا به دیابت نوع 2 و چاقی به عنوان نگرانی های پیشرو در سلامت انسان ها، افزایش یافته است.این موضوع انگیزه ی ارائه ی راهکارهای تغذیه ای جدید و موثر را بمنظور کاهش خطر این بیماریها و مدیریت چاقی و دیابت از طریق بهبود سلامت افراد، تقویت می کند.

در این مطالعه ی تصادفی، کنترل شده و دو سوکور، محققان اثرات افزایش غلظت پروتئین و افزایش نسبت پروتئین whey در شیر مصرف شده با غلات صبحانه ی حاوی کربوهیدرات بالا را بر قند خون، احساس سیری و مصرف مواد غذایی در طی روز بررسی کردند.

 هضم پروتئین های whey و کازئین که به طور طبیعی در شیر وجود دارند، ترشح هورمون هایی را در معده سبب می شوند که هضم را آهسته می کند و باعث افزایش احساس سیری می شود.هضم پروتئین هایwhey   ایجاد این اثر را تسریع و پروتئین های کازئین تاثیر آن را پایدارتر و طولانی تر می کنند.
اگرچه محققان تفاوت متوسطی را در میزان غذا خوردن در وعده ی نهار، در هنگام مصرف پروتئین whey در صبحانه، گزارش کردند، اما آنها متوجه شدند که مصرف شیر با صبحانه ای که حاوی مقادیر زیادی قند است، موجب می گردد که قند خون حتی بعد از صرف ناهار کاهش یابد و شیر حاوی پروتئین بالا تاثیر بیشتری دارد. شیری که در آن نسبت پروتئین whey افزایش یافته باشد، دارای اثری متوسط بر قند خون قبل از ناهار است و باعث کاهش بیشتر قند خون نسبت به شیر معمولی می شود.
به گفته دکتر Goff و همکارانش، "این مطالعه اهمیت مصرف شیر ​​در زمان صبحانه را برای کمک به کاهش سرعت هضم کربوهیدرات ها و کمک به حفظ سطح قند خون در محدوده ی پایین تر نشان می دهد". متخصصان تغذیه همیشه بر اهمیت یک صبحانه ی سالم تأکید کرده اند و این مطالعه افراد را تشویق به مصرف شیر در زمان صبحانه می کند.

منبع و سایت خبر:

Journal of Dairy Science, 2018; DOI: 10.3168/jds.2018-14419

www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180820085243.htm

 

 [1] A Nutraceuticalis a pharmaceutical-grade and standardized nutrient.