تمرینات متناوب با شدت بالا، متابولیسم گلوکز را در مغز افراد مقاوم به انسولین تغییر می‌دهد

27 اکتبر 2017- محققان دانشگاه Turku در فنلاند، تاثیر انجام تمرینات متناوب با شدت بالا[1] یا HIITرا بر متابولیسم گلوکز در مغز افراد بی تحرک مقاوم به انسولین بررسی کردند.

آنها نشان دادند که تنها دو هفته انجام HIIT، موجب کاهش متابولیسم گلوکز در تمام نواحی مغز می‌شود.

این مطالعه که توسط Jarna Hannukainen و Kari Kalliokoski در دانشگاه Turku انجام گردید، نشان داد که تمرینات HIIT، متابولیسم گلوکز در مغز افرادیکه از دیابت نوع 2 یا پیش دیابت رنج می‌بردند، را کاهش می‌دهد. مطالعات قبلی نشان داده‌ است که جذب گلوکز و اسید چرب در مغز در بیماری دیابت نوع 2 افزایش می‌یابد اما پس از کاهش وزن، از جذب این مواد توسط مغز کاسته می شود، دانشمندان می‌خواستند بدانند آیا چنین تاثیری پس از انجام ورزش بدون کاهش وزن قابل توجه، حاصل می‌شود؟

Sanna Honkala دانشجوی دکترای مرکز PET در دانشگاه Turkuگفت: اگر چه، مکانیزم‌های تغییرات متابولیسم مغزی با کاهش وزن و انجام تمرینات HIIT هنوز مشخص نشده است، اما در طی تمرینات HIIT برای مثال کتون‌ها و لاکتات‌ها تشکیل می‌شوند که مغز می‌تواند از آنها بعنوان یک منبع انرژی استفاده کند. استفاده از کتون‌هایی نظیر D-β-hydroxybutyrate یا سایر سوبستراها، می‌تواند یکی از دلایل  کاهش جذب گلوکز بوسیله‌ی مغز پس از ورزش باشد.

تمرینات ورزشی با شدت بالا و با شدت متوسط موجب بهبود حساسیت به انسولین می‌شود. شرکت کنندگان در این مطالعه زنان و مردان غیر فعال میانسالی بودند که به پیش دیابت یا دیابت نوع 2 مبتلا بودند. شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه ورزش با شدت متفاوت تقسیم بندی شدند: در یکی از  این دو گروه تمرینات متناوب با شدت بالا (HIIT) و در گروه دوم ورزش متداول با شدت متوسط و بدون وقفه یا تناوب انجام گردید.

 این مداخلات ورزشی به مدت 2 هفته انجام شد و شامل 6 جلسه‌ی تمرینات ساختارمند بود که در آن از دو چرخه‌ی ورزشی استفاده می‌گردید. در گروه HIIT وقفه‌های 4 دقیقه‌ای در حین یک جلسه‌ی ورزشی برای ریکاوری وجود داشت، درحالی که  گروه دوم، دوچرخه سواری در طول یک جلسه با شدت متوسط و بدون وقفه انجام ‌شد.

 هر دو نوع این تمرینات، موجب بهبود حساسیت کل بدن به انسولین به یک اندازه‌ گردید. اما تغییر در متابولیسم مغز در گروه تمرینات متناوب با شدت بالا مشاهده شد، این تغییرات پس از یک جلسه تمرین با شدت متوسط و مداوم اگر مدت زمان آن طولانی‌تر می شد، اتفاق می افتاد. هانوکینن گفت: به منظور بهبود حساسیت به انسولین، افراد می‌توانند ورزشی را انتخاب کنند که انجام آن برایشان راحتتر باشد و همچنین باعث شود انگیزه‌ی آنها برای انجام ورزش منظم تقویت گردد.

 منبع وسایت خبر:

Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 2017; 0271678X1773499 DOI: 10.1177/0271678X17734998

www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171027141556.htm

 [1]high-intensity interval training