بررسی نقش پانکراس در دیابت

22 دسامبر2016- محققان مرکز تحقیقات دیابت Penn در آمریکا موفق به دریافت 12 میلیون دلار برای برنامه‌ی تحقیقاتی بررسی ارتباط پانکراس و دیابت شدند. این کمک مالی توسط موسسه‌ی ملی بیماریهای دیابت، گوارشی و کلیه (NIDDK) برای مدت 4 سال به این مرکز در دانشکده‌ی Perelman  در دانشگاه پنسیلوانیا تعلق گرفت.

 این کمک مالی برای انجام برنامه‌ی[1] HPAP به این مرکز تعلق گرفته است، در این برنامه نمونه‌هایی از بافت پانکراس افراد در معرض خطر یا افرادیکه در حال حاضر دیابت نوع 1 یا 2 درآنها تشخیص داده شده است، جمع‌آوری خواهد شد، این نمونه سپس آنالیز شده و نتایج این بررسی‌ها از طریق یک پایگاه داده با دسترس آزاد، در اختیار جوامع تحقیقاتی دیابت قرار خواهد گرفت.

دکتر Kaestner معاون مرکز تحقیقات دیابت Penn می‌گوید: در دهه‌های گذشته بهبود قابل توجهی در توانایی دانشمندان برای تعیین مشخصات بافت‌های انسانی مرتبط با بیماری دیابت نوع 1 در سطح ژنومی، اپی‌ژنومیک، پروتئین و عملکردی اتفاق افتاده است. برنامه‌ی HPAP شامل 6 گروه از متخصصان در حوزه‌های مختلف در مرکز تحقیقات Pennو چندین گروه از متخصصان دانشگاه فلوریدا است. حوزه‌هایی که این گروه به بررسی آن خواهند پرداخت، عبارتنداز:

·        سلولهای جزایر جدا شده از نمونه‌های پانکراس

·         تعیین فنوتیپ فیزیولوژیکی (شامل تفاوت‌های ژنتیکی) جزایر پانکراس

·         ایمونولوژی و اپی‌ژنتیک سلولهای جزایر

·        آنالیزهای بافتی و بیوبانک

·         بیوانفورماتیک - با استفاده از روشها و نرم افزارهای تفسیر داده‌های بیولوژیکی

یکی از جنبه‌های بسیار قابل توجه در این برنامه، استفاده از تکنولوژی‌های بسیارمدرن برای تهیه‌ی  "اطلس ایمنی" پانکراس است. این اطلس به محققان اجازه می دهد که سلولهای جزایر پانکراس را مطالعه و نقش آنها را با وضوح بی سابقه‌ای بررسی نمایند.

محققان امیدوارند با این بودجه‌ی 4 ساله به اطلاعات بسیار بیشتری در مورد دیابت و نقش پانکراس در توسعه‌ی این بیماری دست یابند. این تحقیقات همچنین به دانشمندان در ابداع درمانهای جدید برای بیماری دیابت در آینده کمک خواهد نمود.

منبع:

www.diabetes.co.uk/News/2016/dec/us-scientists-awarded-grant-to-research-the-role-of-the-pancreas-in-diabetes-97867783.html[1]the Human Pancreas Analysis Program