ارتباط ویژگی های شخصی با انتخاب نوع ورزش

براساس یک مطالعه ی جدید، تفاوت در آنچه که به افراد انگیزه می دهد و این که چگونه رفتار خود را تنظیم[1] می کنند، بر چگونگی حفظ تناسب اندام آنها تأثیر می گذارد. مطالعه ای که در مجلهHeliyon منتشر شد، نشان می دهد که ویژگی های شخصی با ترجیحات احتمالی افراد برای فعالیت های انفرادی یا گروهی، تمرینات کراس فیت(CrossFit® training) ، تمرینات مقاومتی، و یا ورزش های تیمی، تعداد دفعات تمرینات ورزشی در هفته، و این که آنها به چه میزان به روال ورزشی خود پایبند می مانند، ارتباط دارد.

محققان با هدف شناخت بهتر اینکه چرا افراد برنامه های منظم فعالیت بدنی خاصی را پذیرفته و پیگیری می کنند، چه تفاوت هایی در شخصیت، انگیزه های مشارکتی و سبک های تنظیم انگیزه ی آنها در ارتباط با شیوه های ورزشی آنها وجود دارد و به چه میزان این عوامل پیش بینی کننده ی فرکانس انجام ورزش توسط این افراد است، این مطالعه را راه اندازی کردند. یافتههای آنها نشان می دهد در مقایسه با افرادی که در ورزش های هوازی (مانند راه رفتن طولانی مدت) یا تمرینات مقاومتی شرکت می کنند، انگیزه ی افرادی که در ورزش کراس فیت، و یا ورزش های گروهی شرکت می کنند، به دلیل تمایل بیشتر آنها برای برقراری ارتباطات اجتماعی است. اگر چه تمام شرکت کنندگان انگیزه زیادی برای انجام فعالیت بدنی بمنظور کسب نتایج مثبت آن بر سلامتشان داشتند، اما کسانی که در تمرینات مقاومتی و ورزشهای استقامتی مشارکت داشتند، از یک حس چالش انگیزه ی بیشتری می گرفتند تا انگیزه ای برای پیشگیری از بیماری یا مدیریت وزن.

این مطالعه همچنین نشان داد که تفاوت های فردی در انگیزه های ورزشی و خود کنترلی می تواند فرکانس مشارکت را پیش بینی کند. افرادی که انگیزه ی بیشتری از دلایل ذاتی مانند لذت، چالش و مدیریت استرس داشتند، با فرکانس بیشتری به ورزش می پرداختند؛ شرکت کنندگان در برنامه ی ورزشی کراس فیت بیشترین انگیزه ی ذاتی را داشتند. تحقیقات پیشین نشان داده است افرادی که به طور معمول ورزش می کنند نسبت به افراد معمولی برون گراتر بوده و وظیفه شناس تر هستند، اما در این مطالعه هیچ گونه اختلاف قابل توجه در صفات شخصیتی مرتبط با اشکال مختلف ورزش یافت نشد.

پژوهشگر اصلی این تحقیق، خانم Allyson Box، که این تحقیق را در دوره ی کارشناسی خود در دانشگاه ایالتی Kennesaw، آغاز کرد، گفت: بسیاری از افرادی که برنامه های ورزشی را آغاز می کنند، ممکن است فعالیت هایی را انتخاب کنند که با علایق، سبک ها، شخصیت ها و / یا دلایل تعاملشان، منافات داشته باشد. یافته های ما بر نیاز به تدوین برنامه های تمرینی فردی نه تنها بر اساس ملاحظات فیزیکی، بلکه بر اساس انگیزه ی افراد تاکید دارد. توجه به این عوامل ممکن است بر میزان فعالیت بدنی یا ورزشی که افراد در واقع انجام می دهند، تأثیر گذارد.

داده های آنالیز شده در این مطالعه از بیش از 400 فرد که از نظر فعالیت فیزیکی فعال بودند، از طریق یک نظرسنجی آنلاین در رسانه های اجتماعی گردآوری شد. عوامل فردی، انگیزه های مشارکت و سبک های خود کنترلی با استفاده از چارچوب های قابل قبول پذیرفته شده، شامل مدل پنج عاملی شخصیت(Five Factor Model)، فهرست انگیزه ی ورزشی اصلاح شده(revised Exercise Motivation Inventory) ، خودتعیین کنندگی مستمر(Self-determination Continuum) و پرسشنامه ی تنظیم رفتار ورزشی(Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire) انجام شد.

شواهد مطالعات اخیر نشان می دهد فعالیت فیزیکی برای کاهش خطرات ناشی از متابولیسم، بیماری هایی نظیر پوکی استخوان، بیماری قلبی عروقی و عصبی، و همچنین بعضی از سرطان ها و اختلالات روانشناختی مهم است. تأثیر مثبت تمرینات ورزشی بر سلامت عمومی به طور گسترده ای مورد تایید قرار گرفته است، اما اکثر مردم تمایل دارند از فعالیت بدنی اجتناب کنند و یا به رژیم ورزشی خود پایبند نباشند. کمتر از 20 درصد از جمعیت، حداقل 150 دقیقه فعالیت هوازی متوسط ​​و حداقل دو بار در هفته تمرینات مقاومتی، مطابق با دستورالعمل های فعالیت های فیزیکی پیشنهاد شده برای آمریکایی ها (2018) را انجام می دهند. این فقدان فعالیت بدنی باعث افزایش بیماری های مزمن مانند دیابت یا بیماری قلبی می شود.

نویسندگان افزودند: ما افراد را تشویق می کنیم تا قبل از انتخاب یک برنامه فعالیت بدنی، به شخصیت و دلایل خود برای فعالیت فیزیکی دقت کنند تا اطمینان حاصل کنند که انتخابشان با علاقه، شخصیت و اهداف آنها سازگار است. یافته های ما نشان می دهد که بمنظور تاثیر گذاری بر نتایج سلامت افراد به کاری بیش از معرفی آخرین روش" تناسب اندام "یا" رژیم ورزشی جدید " نیاز داریم، شناسایی ویژگی های فردی و عوامل انگیزشی در انتخاب یک برنامه ی ورزشی کمک خواهد کرد که افراد نه فقط برای چند ماه، بلکه برای یک مدت زمان طولانی، آن برنامه ی ورزشی را ادامه دهند.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20190430/Study-associates-personal-characteristics-with-individuals-choice-of-workout.aspx[1]Self-regulate behavior:بازبینی رفتار شخص به وسیله خودش و استفاده وی از فنونی مانند: تقویت خویشتن و کنترل شرایط محرک به منظور تغییر رفتار ناسازگار.