ارتباط بین تعداد زیاد خالهای پوستی و افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2

6 ژانویه ی 2017- بر اساس دو مطالعه‌ی جدید بین داشتن تعداد زیادی خال و افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 ارتباطی وجود دارد. محققان آمریکایی می‌گویند: این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک مکانیسم مشترک بین nevogenesis یا فرآیند تشکیل خال‌ها و نشانهای مادرزادی با دیابت نوع 2 وجود دارد.

دکتر Song، استادیار دانشکده‌ی بهداشت عمومی دانشگاه  ایندیانا گفت: نتایج تحقیقات ما بیانگر یک مکانیسم مشترک بین nevogenesis و دیابت نوع 2 است، اگر چه به مطالعات بیشتری برای تایید این یافته‌ها و روشن شدن مکانیسم زمینه‌ای آنها نیاز داریم.

 داده‌های استفاده شده در این مطالعه از 26 هزار مرد شرکت کننده در مطالعه‌ی HPFS که از سال 1988 آغاز شده است و 67050 زن از مطالعه‌ی سلامت پرستاران که از سال 1986 آغاز شده بود، گردآوری شد.

 در این مطالعه، محققان شیوه‌ی زندگی و سابقه‌ی پزشکی افراد شرکت کننده و تعداد خالهایی که بر روی دست چپ آنها وجود داشت (از شانه یا مچ) را بررسی کردند.

 این تیم تحقیقاتی تنها بر روی خالهای رایج تمرکز داشت و تفاوت نوع خالی که بر روی دست شرکت کنندگان بود، در این تحقیقات مورد نظر نبود. 9 هزار مورد ابتلا به دیابت نوع 2 در میان هر دو جنس گزارش گردید. در این میان احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 برای افرادیکه دارای تعداد خال بیشتری بودند، بالاتر بود.

 این ارتباطات مثبت پس از تعدیل نتایج برای عوامل مخدوش کننده مانند سن، BMI، استفاده از مولتی ویتامین‌ها، وضعیت کشیدن سیگار، مصرف الکل، فعالیت بدنی و سابقه‌ی خانوادگی ابتلا به دیابت، همچنان وجود داشت.

محققان می‌گویند: بر اساس اطلاعات ما، پژوهش حاضر، اولین مطالعه ی آینده نگرانه‌ی بر روی ارتباط بین خال ملانوسیتیک[1] و دیابت نوع 2 است، یافته‌های ما نشان می‌دهد که تعداد خالها می‌تواند یک نشانه‌ی جدید برای ابتلا به دیابت نوع 2 باشد و بیانگر وجود یک مکانیسم مرتبط بین تشکیل خال و دیابت نوع 2 است. یافته‌های این مطالعه در مجله‌ی Diabetic Medicine منتشر گردید.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/jan/link-found-between-higher-mole-count-and-increased-type-2-diabetes-risk-99168468.html

 [1]melanocytic nevus