27 سپتامبر 2022 - یک مطالعه برای ارزیابی مقرون به صرفه بودن مهارکننده‌های سدیم-گلوکز کوترانسپورتر-2 (SGLT2) و آگونیست‌های گیرنده پپتید-1 شبه گلوکاگون (GLP1) نشان داد که استفاده از این داروها به عنوان خط اول درمان برای دیابت نوع 2 نتایج را بهبود می بخشد، اما هزینه های آنها باید حداقل 70 درصد کاهش یابد، تا مقرون به صرفه شوند. این مطالعه درAnnals of Internal Medicine  منتشر شده است.

دیابت نوع 2، هم اکنون بیش از 30 میلیون آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است و هزینه ی سالانه ی آن از 174 میلیارد دلار در سال 2007 به 327 میلیارد دلار افزایش یافته است. افزایش هزینه تا حدی به افزایش استفاده از داروهای SGLT2 و GLP1 نسبت داده می شود، زیرا مطالعات نشان داده اند که این داروها علاوه بر بهبود هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و عوامل خطر قلبی عروقی، سبب کاهش بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک(ASCVD)، بیماری میکروواسکولار و مرگ و میر می شوند. این داروها در گایدلاین های آمریکایی و اروپایی به عنوان داروهای خط دوم درمان توصیه شده اند، اما ممکن است یک گزینه درمانی بسیار گران قیمت برای برخی از پرداخت کنندگان باشد.

محققان دپارتمان پزشکی دانشگاه شیکاگو یک مدل در سطح بیمار ایجاد کردند تا میزان بروز، شیوع، مرگ و میر و هزینه‌های مرتبط با دیابت نوع 2 را شبیه‌سازی کنند. آنها چندین روش درمانی را بکار گرفتند، از جمله استفاده از متفورمین به عنوان خط اول درمان و استفاده از SGLT2 یا  GLP1به عنوان خط دوم درمان، استفاده از  SGLT2به عنوان خط اول درمان، و استفاده از GLP1 به عنوان خط اول درمان.

پس از تجزیه و تحلیل نتایج، نویسندگان دریافتند که نرخ نارسایی احتقانی قلب، بیماری ایسکمیک قلب، انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی در طول عمر گروهی که تحت درمان با مهارکننده‌هایSGLT2  و آگونیست‌های گیرنده GLP1 به عنوان خط اول درمان بودند، در مقایسه با متفورمین، پایین تر است. با این حال، محققان همچنین دریافتند که هزینه‌های مهارکننده‌های SGLT2 باید 70 درصد و هزینه ی آگونیست‌های خوراکی گیرنده GLP1 تا 90 درصد کاهش یابد تا در مقایسه با متفورمین مقرون‌به‌صرفه شوند.

به گفته نویسندگان، نتایج مطالعه ی آنها نیاز به کاهش هزینه های دارویی مهارکننده های SGLT2 و آگونیست های گیرنده GLP1 را برای بیماران مبتلا به نوع 2 برای بهبود نتایج سلامت و جلوگیری از تشدید نابرابری های سلامت در دیابت نشان می دهد.

منبع:

https://www.newswise.com/articles/sglt2-inhibitors-and-glp1-receptor-antagonists-improve-type-2-diabetes-outcomes-but-are-not-cost-effective