21 فوریه 2023- بر اساس مطالعه ی اخیراً منتشر شده درDiabetes/Metabolism Research and Reviews، مکمل کورالین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به خوبی تحمل می شود و به طور قابل توجهی هموگلوبین A1c را به مدت یک ماه، کاهش می دهد.

دیابت نوع 2، زمانی ایجاد می شود که بدن در برابر انسولین مقاومت می کند یا به اندازه کافی انسولین تولید نمی شود. این وضعیت منجر به افزایش سطح قند خون می شود که می تواند به اندام ها آسیب برساند و عوارض دیگری ایجاد کند. هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد. با این حال، بسیاری از افراد می توانند سطح قند خون خود را با ورزش، رژیم غذایی و دارو کنترل کنند.

رژیم غذایی متعادل و مغذی، فعالیت بدنی و حفظ وزن سالم، اولین و گاهی مهم ترین بخش مدیریت دیابت است. با این حال، مصرف برخی گیاهان دارویی و مکمل ها ممکن است مزایای بیشتری را به همراه داشته باشد.

کورالین(Curalin)، یک مکمل 100% طبیعی برای حمایت از قند خون برای افرادی است که به دنبال کنترل سطح قند خون خود و لذت بردن از زندگی هستند. کورالین، دانش باستانی آیورودا را با علم و فناوری مدرن در یک فرمول ویژه بطور هم افزا، برای حمایت از کنترل قند خون با هم ترکیب می کند.

هر کپسول کورالین شامل نه ماده طبیعی است که فرآیند تولید آن دارای حق ثبت اختراع و سرّی است. Roni Weinberg Sibony  و همکارانش با هدف بررسی ایمنی و اثربخشی مکمل کورالین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ، این مطالعه را انجام دادند.

این مطالعه شامل بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 بود. آنها به نسبت 1:1 بطور تصادفی مکمل کورالین یا دارونما دریافت کنند. کاهشHbA1c در یک ماه، به عنوان نقطه پایانی اولیه تعیین شد. نقطه پایانی ثانویه، کاهش HbA1c به میزان بیش از 0.5% و 1% و یک تغییر در هفت اندازه گیری روزانه ی قند خون بود. از پرسشنامه رضایت به عنوان نقطه پایانی اکتشافی استفاده شد. عوارض جانبی و متغیرهای ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفت.

محققان یافته های زیر را گزارش کردند:

· پس از یک ماه مداخله،HbA1c  در بازویCuralin به میزان 0.94 درصد در مقابل 0.4% در بازوی دارونما، کاهش یافت.

· هفتاد و دو درصداز بیماران در گروه کورالین و 35% از افراد در گروه دارونما، کاهش سطحHbA1c  بیش از 0.5% را تجربه کردند.

· پرسشنامه رضایت از درمان نشان داد که بیماران بازوی کورالین رضایت کلی بالاتری را گزارش کردند.

محققان نتیجه گیری کردند که درمان با کورالین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به میزان قابل توجهیHbA1c  را طی یک ماه کاهش داد و به خوبی تحمل شد.

رفرنس:

Sibony RW, Wainstein J, Shalom MI, Ganz T, Rozenberg A, Yanuv I, Eliyahu U, Raz I. Curalin Supplement for Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Diabetes Metab Res Rev. 2023 Feb 16:e3624. doi: 10.1002/dmrr.3624. Epub ahead of print. PMID: 36797773.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/curalin-supplementation-notably-improves-hba1c-and-well-tolerated-in-diabetes-patients-107394