ژانویه 2022- افراد مبتلا به افسردگی و دیابت در معرض خطر بیشتری برای مرگ به هر دلیلی از جمله مرگ ناشی از سرطان، بیماری گردش خون، یا علل دیگر هستند. در این مطالعه محققان دریافتند که افسردگی و دیابت به طور هم افزا بر افزایش مرگ و میر ناشی از همه علل حتی پس از تعدیل عوامل مخدوش کننده بالقوه، تاثیر می گذارند و این تاثیر ترکیبی عمدتاً بر مرگ ناشی از سرطان و علل دیگر اعمال می شود، نه بیماری های گردش خون.

اهمیت این مطالعه

این اولین مطالعه ای است که اثرات افسردگی هم آیند با دیابت را بر مرگ و میر ناشی از سرطان و سایر علل مرگ و میر، غیر از بیماری گردش خون گزارش کرده است. این یافته ها مزایای بالقوه ی درمان افسردگی در افراد مبتلا به دیابت و پتانسیل یافتن مداخلات مفید اضافی را با تحقیقات بیشتر نشان می دهد.

طراحی مطالعه

در این مطالعه از داده های 499830 نفر از مطالعه ی کوهورت آینده نگر بیوبانک انگلستان، استفاده شد. افراد شرکت کننده در ابتدا بین 40 تا 69 سال سن داشتند و در هر یک از 22 سایت بریتانیا در طی سال های 2006-2010 ثبت نام کردند. اطلاعات سلامت این افراد در طی دوره ی پیگیری به مجموعه داده های ملی اضافه شد.

محققان در این مطالعه، افراد دارای سابقه اختلال دوقطبی یا اسکیزوفرنی و کسانی که اطلاعات ناقصی داشتند را از تجزیه و تحلیل خود حذف کرد.

نتایج

در ابتدا، 86% از افراد مورد مطالعه نه افسردگی داشتند و نه دیابت، 8% افراد فقط دچار افسردگی بودند، 5% تنها دیابت داشتند، 1% هر دوی این بیماریها را داشتند. میانگین سنی آنها 58 سال بود.

طی میانگین 6.8 سال پیگیری، 13724 مرگ (2.7 درصد) ثبت شده بود. از این تعداد، 7976 مورد (1.6 درصد) به دلیل سرطان، 2827 (0.6 درصد) به دلیل بیماری گردش خون و 2921 (0.6 درصد) به دلیل سایر علل بود.

پس از تعدیل کامل برای عوامل مخدوش کننده ی بالقوه و در مقایسه با افرادی که نه افسردگی داشتند و نه دیابت، خطر مرگ و میر ناشی از همه علل در میان افراد مبتلا به افسردگی به تنهایی 26 درصد، در میان افراد مبتلا به دیابت به تنهایی 62 درصد و در میان افرادی که هم دیابت و هم افسردگی داشتند، 116 درصد بیشتر بود. هر سه ی این تفاوتهای بین گروهی معنی دار بود.

خطر مرگ و میر ناشی از همه علل، مرگ ناشی از سرطان، و مرگ ناشی از علل دیگر، هر یک از مجموع خطرات ناشی از ابتلا به دیابت به تنهایی و ابتلا به افسردگی به تنهایی فراتر بود، که نشان دهنده یک تعامل در مقیاس افزایشی است. با این حال، شواهد آماری تنها یک تعامل افزایشی را برای مرگ و میر به همه علل و سرطان نشان داد.

اثر هم افزایی افسردگی بر مرگ و میر ناشی از همه علل از اثر افزایشی مورد انتظار به دلیل هر یک از این اختلالات به تنهایی فراتر رفت و عمدتاً ناشی از سرطان و عللی غیر از بیماری های گردش خون بود.

محدودیت ها

·        سوگیری انتخاب ممکن است بر برخی از نتایج تأثیر گذاشته باشد.

·        ممکن است طبقه‌بندی‌های اشتباه احتمالا به دلیل گزارش‌های کم تر از مقدار واقعی در مورد افسردگی، دیابت، یا هر دو در ابتدای ثبت نام، رخ داده باشد. این طبقه بندی نادرست موجب تخمین کمتر از مقدار واقعی در مورد قرار گرفتن در معرض این بیماریها و خطرات مرگ و میر مرتبط با افسردگی و دیابت می شود.

·        به روز رسانی وضعیت قرار گرفتن در معرض بیماریها در طول پیگیری امکان پذیر نبود.

·        ممکن است در دوره ی پیگیری تعداد کمی از مرگ‌ها که در خارج از بریتانیا رخ داده است، در پایگاه داده ها ثبت نشده باشد. این احتمالاً با نرخ یکسانی در بین چهار گروه رخ داده است، اما ممکن است یافته‌ها را به سمت صفر سوق داده باشد.

·        تجزیه و تحلیل شامل تعدیل عوامل کلیدی و بالقوه مخدوش کننده بود، اما اغتشاش باقیمانده ممکن است برخی از اثرات مشاهده شده را توضیح دهد.

افشاگری ها

•         این مطالعه هیچ بودجه ای از شرکتهای تجاری دریافت نکرد.

•         هیچ یک از نویسندگان روابط مالی مرتبط را فاش نکردند.

این مقاله خلاصه ای از یک مطالعه تحقیقاتی پیش از چاپ با عنوان "افسردگی، دیابت، ابتلا به هر دوی آنها و مرگ و میر به همه علل و علت های خاص: یک مطالعه کوهورت آینده نگر" است که توسط محققان دانشگاه ادینبورگ، کالج پزشکی و دامپزشکی، موسسه آشر، مرکز علوم سلامت جمعیت در سرور پیش چاپ medRxiv نوشته شده است و توسط Medscape در اختیار شما قرار گرفته است. این مطالعه هنوز مورد بررسی و داوری دانشمندان قرار نگرفته است. متن کامل این مطالعه را می توانید درmedRxiv.org  بیابید.

منبع:

https://www.medscape.com/viewarticle/966417?src=