13ژانویه 2022-محققان آزمایش غربالگری جدیدی را برای تشخیص سرطان لوزالمعده در افرادی که دیابت آنها اخیرا تشخیص داده شده است، ابداع و تایید کردند .این آزمایش جدید متکی بر تشخیص یک نشانگر اپی ژنتیک بسیار متمایز سرطان پانکراس در خون است، وجود 5-هیدروکسی متیل سیتوزین(5hmC) در DNA عاری از سلول که از یک نمونه ی خون 20 میلی لیتری جدا شده است، سرطان پانکراس را تایید می کند.

این فناوری مقرون به صرفه در تشخیص سرطان مخفی پانکراس در مراحل اولیه در بیماران پرخطر مفید خواهد بود، زیرا ممکن است بقای این افراد را تا حد زیادی بهبود بخشد.

اهمیت ابداع آزمایش سرطان پانکراس

سرطان پانکراس بدترین بقای کلی را در بین تمام سرطان های اصلی دارد، با نرخ بقای نسبی ده درصد در طی 5 سال، واکثر بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده در مراحل اولیه علائم کمی دارند. بنابراین، بیماری آنها معمولاً تا مراحل پایانی که به متاستاز رسیده است، تشخیص داده نمی‌شوند، در این مرحله اغلب برای جراحی درمانی خیلی دیر است.

دیابت تازه آغاز شده، یک عامل خطر برای سرطان پانکراس است. بیش از 50 درصد از بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده دارای سابقه شناخته شده دیابت هستند.نویسندگان به این نتیجه رسیدند که این ابزار غربالگری، دقیق، مقیاس‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه است و یک راه امیدوارکننده برای امکان تشخیص زودهنگام سرطان مخفی پانکراس در افراد پرخطر مانند افراد مبتلا به دیابت جدید است.

این آزمایش جدید پتانسیل بهبود بقای افراد مبتلا به دیابت تازه شروع شده را دارد زیرا تشخیص زودهنگام سرطان پانکراس، شروع زودهنگام درمان سرطان را تسهیل می کند.

طراحی مطالعه

در مرحله ی derivation[1] این مطالعه از نمونه های خون 89 فرد مبتلا به سرطان پانکراس و 596 فرد بدون سرطان استفاده شد.

در مرحله اعتبار سنجی نمونه های خونی از 79 نفر مبتلا به سرطان پانکراس، 163 نفر بدون هیچ نوع سرطان، و 506 فرد مبتلا به یک نوع سرطان غیر از پانکراس (35 پروستات، 97 پستان، 146 کولورکتال و 228 ریه) آزمایش شد.

در مرحله ی ارزیابی اعتباری دوم نمونه هایی از 91 فرد مبتلا به دیابت تازه شروع شده، از جمله 29 فرد با تشخیص سرطان پانکراس و 62 نفر بدون سرطان، آزمایش شد.

افراد مورد مطالعه 75-45 ساله بودند و در یکی از 146 سایت در ایالات متحده ثبت نام کرده بودند.

این آزمایش 5-هیدروکسی متیل سیتوزینرا در DNA بدون سلول در نمونه های پلاسمای جدا شده از 20 میلی لیتر خون یک فرد، شناسایی می کند.

محققان از یادگیری ماشینی برای ایجاد یک مدل پیش‌بینی برای تشخیص سرطان لوزالمعده بر اساس امضاهای 5-هیدروکسی متیل سیتوزین که در DNA بدون سلول هر فرد یافت می‌شود، استفاده کردند.

نتایج کلیدی

·        در مرحله ی derivationمطالعه، مدل آزمون، میانگین حساسیت 61.1 درصد و میانگین ویژگی 97.6 درصد را نشان داد.

·        مدل پیش‌بینی مشتق‌شده می‌تواند 87 تا 96 درصد از سرطان‌های پانکراس ( ناحیه زیر منحنی مشخصه عملکرد گیرنده) را پیش بینی کند، با مقدار خاص بسته به مرحله ی 1 تا 4 سرطان.

·        هنگام آزمایش بر روی بیماران مبتلا به سرطان پانکراس (42 درصد با سرطان در مراحل اولیه) و گروه شاهد بدون سرطان، تست غربالگری حساسیت 51.9٪ و ویژگی 100٪ را نشان داد.

·        نتایج مشابهی در بیماران مبتلا به دیابت تازه شروع شده بدست آمد که در آنها آزمون 55.2 درصد حساسیت و 98.4 درصد ویژگی داشت.

·        امضاهای 5-هیدروکسی متیل سیتوزین که نشان‌دهنده سرطان پانکراس بود، بین بیماران مبتلا به دیابت تازه شروع شده و افراد بدون دیابت مشابه بود، و این نشان می‌دهد که این آزمایش می‌تواند سرطان پانکراس را در بیماران مبتلا به دیابت یا بدون دیابت تشخیص دهد.

نویسندگان به هیچ محدودیتی در این مطالعه در مقاله ی پیش چاپ اشاره نکردند.

این خلاصه‌ای از یک مطالعه تحقیقاتی پیش از چاپ  با عنوان "اعتبار آزمایش تشخیصی سرطان پانکراس در دیابت تازه شروع شده با استفاده از امضاهای 5-هیدروکسی متیلاسیون در   DNAبدون سلول" است که توسط نویسندگان Bluestar Genomics در medRxiv نوشته شده و توسط Medscape در اختیار شما قرار گرفته است. این مطالعه هنوز مورد داوری توسط دانشمندان قرار نگرفته است. متن کامل این مطالعه را می توانید در medRxiv.org بیابید.

منبع:

https://www.medscape.com/viewarticle/966591?src=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]هدف این مرحله شناسایی متغیرهای پیش‌بینی‌کننده بالقوه برای موفقیت درمان در مجموعه‌ای از اندازه‌گیری‌های پایه است.