28 ژانویه 2022 - بر اساس مطالعه‌ای که در 18 ژانویه در Diabetes Research and Clinical Practice به‌صورت آنلاین منتشر شد، دوره های زخم پای دیابتی با افزایش احتمال بستری شدن در بیمارستان و مرگ به دلایل مختلف، در مقایسه با دوره‌های پس از بهبود زخم، همراه است.

دکتر برایان جی پیترسن، از شرکتPodimetrics در سامرویل، ماساچوست، و همکارانش داده‌های Medicare Limited Data را از سال 2013 تا 2019 برای توسعه و تأیید یک مدل مراقبتی برای زخم پای دیابتی مورد بررسی قرار دادند. اپیزودهای مراقبت با خوشه‌بندی ادعاهای مربوط به زخم پای دیابتی تعریف شدند، به طوری که طولانی‌ترین فاصله زمانی بین ادعاهای متوالی در هر خوشه‌، از مدت زمانی که برای مطابقت با دو جنبه ی کاملاً تثبیت‌شده ی زخم پا تنظیم شده بود، تجاوز نمی‌کرد: نرخ بهبودی در 12 هفته و نرخ زخم مجدد پس از بهبودی.

محققان دریافتند که در دو معیار اعتبارسنجی با استفاده از یک دوره خوشه‌بندی هفت هفته ای، حداقل میانگین خطای نسبی مدل اپیزود مراقبت 4.2 درصد بود. احتمال بستری شدن بیماران به هر علتی در طول دوره زخم پا در مقایسه با دوره‌های پس از بهبودی، 2.8 برابر بیشتر بود و احتمال مرگ 1.5 برابر بیشتر بود.

یکی از نویسندگان در بیانیه‌ای گفت: به عوارض پای دیابتی نباید به‌عنوان یک تماشاگر بی‌گناه، نگاه کرد بلکه باید این عوارض را به‌عنوان پیش­ران و تشدید کننده ی عوارض مزمن دیگری که معمولاً با زخم پای دیابتی مرتبط نیستند، در نظر گرفت. این تغییر در دیدگاه ما را ملزم می‌کند که نگاهی جامع به بیمار فراتر از پای دیابتی‌اش بیاندازیم تا سایر بیماری‌های مزمن پیچیده‌ای را که ممکن است بر او تأثیر بگذارد، شناسایی کنیم.

چندین نویسنده روابط مالی خود را با Podimetrics فاش کردند، که تا حدی بودجه این مطالعه را تامین کرده بود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2022-01-likelihood-hospital-admission-foot-ulcer.html