30دسامبر 2021- چاقی یک عامل خطر مهم برای ابتلا به دیابت بارداری است و تعداد زنان باردار دچار اضافه وزن یا چاق بطور فزاینده ای در حال افزایش است. از سوی دیگر عادات غذایی هم بر چاقی و هم در شروع دیابت بارداری تأثیر دارد.

مطالعه ی مادر و کودک، که در دانشگاه تورکو و بیمارستان دانشگاه تورکو در فنلاند انجام شد، ارتباط بینdietary intake [1]و شروع دیابت بارداری را در 351 زن دارای اضافه وزن یا چاق بررسی کرد.

دریافت مواد مغذی زنان بر اساس یادداشت‌های غذایی آنها محاسبه شد که بر اساس آن دو الگوی غذایی سالم‌تر و الگوی غذایی ناسالم‌تر شناسایی گردید. علاوه بر این، کیفیت کلی رژیم غذایی با شاخص کیفیت رژیم غذایی و پتانسیل التهابی آن با شاخص التهابی رژیم غذایی توصیف شد.

لوتا پاجونن، نویسنده ی اول این مطالعه و کاندید دکترا در موسسه ی بیومدیسین دانشگاه تورکو، گفت: نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد که پیروی از یک رژیم غذایی سالم در اوایل بارداری، خطر ابتلا به دیابت بارداری را کاهش می‌دهد.

رژیم غذایی که التهاب بدن را افزایش می دهد، خطر ابتلا به دیابت بارداری را افزایش می دهد

این مطالعه همچنین نشان داد که شاخص التهابی بالاتر برای یک رژیم غذایی، به این معنی است که این رژیم غذایی، نشانگرهای التهاب خفیف (درجه پایین) را در بدن افزایش می‌دهد، که با افزایش خطر ابتلا به دیابت بارداری مرتبط است. علاوه بر این، مصرف بیشتر چربی و به ویژه چربی های اشباع با دیابت بارداری مرتبط بود. این مورد جالب توجه است زیرا مصرف چربی های اشباع باعث افزایش التهاب بدن می شوند.

روش‌های مختلفی در این مطالعه برای بررسی رژیم غذایی در اوایل بارداری استفاده شد. این تجزیه و تحلیل ها نشان داد که یک رژیم غذایی که به طور جامع سلامت را ارتقا دهد با خطر کمتری برای ابتلا به دیابت بارداری مرتبط است.

مصرف سبزیجات، میوه‌ها، انواع توت‌ها و محصولات سبوس‌دار و همچنین چربی‌های غیراشباع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مواد مغذی و غذاها، التهاب را در بدن کاهش می‌دهند و در نتیجه خطر ابتلا به دیابت بارداری را نیز کاهش می‌دهند.

دکترKirsi Laitinen ، دانشیار تغذیه از دانشگاه تورکو، و مدیرگروه تحقیقاتیEarly Nutrition and Health  که این مطالعه را انجام داده است، می گوید: مادرانی که قبل از بارداری دچار اضافه وزن یا چاق هستند، به احتمال زیاد از راهنمایی های غذایی در اوایل بارداری سود خواهند برد.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20211230/Healthy-dietary-habits-help-reduce-risk-of-gestational-diabetes-mellitus-in-pregnant-women.aspx

 [1]مصرف رژیم غذایی معمول به میانگین درازمدت مصرف روزانه یک ماده ی مغذی یا غذا اشاره دارد.