25ژانویه 2022 - این دانش عمومی است که جویدن غذا یک عادت غذایی سالم است و به این دلیل است که اختصاص دادن زمان بیشتر برای غذا خوردن و جویدن کاملتر می تواند به جلوگیری از افزایش وزن کمک کند.

جویدن غذا بمنظور افزایش مصرف انرژی مربوط به متابولیسم غذا و تقویت حرکت روده پیشنهاد می شود. این کار باعث افزایش تولید گرما در بدن پس از مصرف غذا می شود که به آن ترموژنز ناشی از رژیم غذایی(DIT[1]) می گویند.

مطالعه ی اخیر رابطه ی بین جویدن طولانی مدت و DIT را تجزیه و تحلیل کرد. محققان قبلاً ثابت کرده بودند که جویدن برای مدت طولانی باعث افزایش DIT و بهبود گردش خون در ناحیهsplanchnic (احشاء) در شکم می شود.

قبلاً مشخص شده بود که DIT مصرف انرژی را به بالاتر از سطح مصرف پایه در حالت ناشتا افزایش می دهد و به افراد در جلوگیری از افزایش وزن کمک می کند. دکتر یوکا هامادا و پروفسور نائویوکی هایاشی از دانشگاه واسدا در ژاپن، اینکه چگونه DIT ناشی از جویدن، منجر به بهبود هضم و فعالیت مرتبط با جذب می‌شود، را بیشتر بررسی کردند.

پروفسورهایاشی گفت: ما مطمئن نبودیم که اندازه بولوس غذایی(لقمه ی غذای جویده شده) که وارد دستگاه گوارش می شود به افزایش DIT مشاهده شده پس از آهسته غذا خوردن کمک می کند یا خیر.برای تعریف آهسته جویدن به عنوان یک استراتژی موثر و علمی مدیریت وزن، باید به این جنبه‌ها نگاه عمیق‌تری داشته باشیم.

این مطالعه شامل سه مرحله بود و شامل غذای مایع برای از بین بردن تأثیر بولوس غذا نیز بود که به عنوان توده‌ای از غذا و بزاق تشکیل شده در دهان هنگام جویدن تعریف می‌شود.

برای مرحله اول، داوطلبان 20 میلی لیتر از غذای مایع آزمایش را همانطور که معمولا غذای مایع را می بلعند، هر 30 ثانیه مصرف کردند. در مرحله دوم، داوطلبان به سادگی 20 میلی لیتر غذای آزمایشی مایع را قبل از قورت دادن به مدت 30 ثانیه در دهان خود نگه داشتند.

مرحله آخر شامل جویدن 20 میلی لیتر غذای مایع تست شده توسط داوطلبان، با یک بار جویدن در ثانیه به مدت 30 ثانیه، قبل از قورت دادن بود. محققان قبل و بعد از آزمایشات متغیرهایی مانند گرسنگی، سیری، DIT، گردش خون و تبادل گاز را اندازه‌گیری کردند.

نتایج نشان داد که نمرات گرسنگی و سیری در هر سه مرحله آزمون تفاوتی نداشت.

با این حال، پروفسور هایاشی گفت: ما دریافتیم که DIT یا تولید گرما پس از مصرف یک وعده غذایی افزایش می‌یابد و با مدت زمان هر تحریک چشایی و مدت زمان جویدن بیشتر می شود. این بدان معناست که صرف نظر از تأثیر بولوس غذا، محرک های دهانی، مربوط به مدت زمان چشیدن غذا در دهان و مدت زمان جویدن،DIT  را افزایش می دهند.

با توجه به این نتایج، جویدن و چشیدن غذا سبب افزایش طولانی‌تر تبادل گاز، اکسیداسیون پروتئین و گردش خون شریان سلیاک اسپلانکنیک می شود. این شریان، خون اندام های گوارشی را تامین می کند، بنابراین حرکت دستگاه گوارش فوقانی نیز بهبود می یابد.

پروفسور هیاشی در پایان گفت: در حالی که تفاوت در مصرف انرژی در هر وعده غذایی کم است، تأثیر تجمعی که در طول وعده‌های غذایی متعدد، هر روز و در طی 365 روز در سال ایجاد می کند، قابل توجه است. به طور کلی، این مطالعه نشان داد که جویدن خوب غذا و در نتیجه افزایش مصرف انرژی می تواند به افراد کمک کند تا از چاقی و سندرم متابولیک جلوگیری کنند. این مطالعه پیشنهاد می کند که جویدن غذا به طور کامل و طولانی تر می تواند به یک استراتژی علمی برای مدیریت وزن تبدیل شود.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2022/jan/chewing-food-for-longer-can-help-prevent-weight-gain.html

 [1]diet-induced thermogenesis (DIT)