21 نوامبر 2022- مطالعه اخیراً منتشر شده در مجله MDPI Sports نشان داده است که ترکیبی از مکمل زعفران با دوز 400 میلی‌گرم در روز و ورزش هوازی می‌تواند متابولیسم، التهاب، پروفایل چربی و وضعیت قند خون را در بیماران دیابتی نوع 2 بهبود بخشد. این تغییرات تا 2 هفته بدون تمرینات ورزشی، پایدار باقی ماندند.

عدم انجام فعالیت ورزشی و کم تحرکی از عوامل خطر اصلی دیابت نوع 2 هستند. بنابراین، تمرین هوازی، محبوب ‌ترین روش تمرینی در جهان، می‌تواند یک استراتژی حیاتی برای مقابله با دیابت نوع 2 باشد. تمرینات هوازی خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت نوع 2، بیماری قلبی، چاقی، سندرم متابولیک، فشار خون بالا، سکته مغزی و انواع خاصی از سرطان را کاهش می دهد.

یکی دیگر از راهبردهای مبارزه با دیابت نوع 2، مصرف مکمل است. با این حال، مطالعات نشان داده اند که مصرف مکمل های شیمیایی ممکن است منجر به عوارض جانبی شود، که توجه را به سمت استفاده از مکمل های ارگانیک بدون عوارض جانبی یا کمتر معطوف کرده است. زعفران یکی از محبوب ترین مکمل های ارگانیک با چندین کاربرد پزشکی است.

با توجه به پیشینه فوق، دکتر علی رجبی، محقق دانشگاه اردبیل در ایران و همکارانش به بررسی اثرات 8 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل زعفران بر متابولیسم و ​​التهاب در زنان چاق میانسال مبتلا به دیابت نوع 2، پرداختند.

این مطالعه شامل 32 زن چاق مبتلا به دیابت نوع 2 بود. آنها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. هر گروه شامل هشت زن بود: دارونما + تمرین ورزشی(PT)؛ زعفران + تمرین ورزشی؛ مکمل زعفران(SS) ؛ و دارونما(P).گروه‌هایPT وST هشت هفته تمرین هوازی(سه جلسه در هفته با 60 تا 75 درصدحداکثر ضربان قلب)انجام دادند. پودر زعفران با دوز 400 میلی گرم روزانه به مدت هشت هفته به گروه هایSS وST ، داده شد. نمونه خون پس از 12 ساعت از قرار ملاقات با پزشک و 48 ساعت قبل از اولین جلسه تمرین هوازی، و 48 ساعت و دو هفته پس از آخرین جلسهی تمرین هوازیجمع آوری شد.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

·        مکمل زعفران، تمرین هوازی و ترکیب آنها بر ارزیابی مدل هموستاتیک مقاومت به انسولین(HOMA-IR)، شاخص توده بدنی(BMI) و سطوح سرمی انسولین، اینترلوکین-6(IL-6)، آدیپونکتین، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا(HDL-C)، کلسترول تام و تری گلیسیرید، تأثیر گذاشت.

·        وزن بدن، درصد چربی بدن، سطح گلوکز سرم، رزیستین، فاکتور نکروز تومور آلفا(TNF-α)، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم(LDL-C) و آیریزین تنها در گروهST ، تغییرات قابل توجهی را نشان دادند.

·        محققان تفاوت معنی داری را بین همه عوامل پس از تمرین ورزشی و پیگیری در گروهST ، مشاهده کردند.

محققان نتیجه گیری نمودند که مصرف مکمل زعفران با دوز 400 میلی گرم در روز همراه با ورزش هوازی باعث بهبود متابولیسم، پروفایل لیپیدی، وضعیت قند خون و التهاب در بیماران دیابتی نوع 2 می شود و این تغییرات تا 2 هفته بدون انجام تمرینات ورزشی دوام داشت.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/saffron-supplementation-with-aerobic-exercise-may-improve-blood-sugar-inflammation-and-metabolism-in-obese-diabetics-102358