22 نوامبر 2022 - یک مطالعه اخیر ادعا کرده است که مصرف بیشتر قهوه کافئین دار ممکن است خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش دهد و منجر به پروفایل متابولیکی مطلوب تری در زنانی با سابقه دیابت بارداری شود. یافته های این مطالعه در مجله آمریکایی تغذیه بالینی در 14 نوامبر 2022 منتشر شد.

 زنان دارای سابقه ی دیابت بارداری، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به دیابت نوع 2 در مراحل بعدی زندگی هستند. مطالعات قبلی ارتباط بین دیابت بارداری و خطر دیابت نوع 2 را ارزیابی کرده اند و به طور جداگانه نشان داده اند که مصرف متوسط ​​قهوه می تواند خطر مرگ و میر را کاهش دهد. دکتر جیاکسی یانگ و تیمش مطالعه‌ای آینده‌نگر را انجام دادند تا بررسی کنند که آیا مصرف قهوه ی بیشتر با خطر کمتر دیابت نوع 2 در زنان با سابقه GDM مرتبط است یا خیر.

برای این منظور، نویسندگان 4522 شرکت‌کننده با سابقه ی دیابت بارداری را از مطالعه یNHS II ، برای بروز دیابت نوع 2 بین سال‌های 1991 تا 2017 دنبال کردند. به‌روزرسانی سبک زندگی و عوامل جمعیت‌شناختی، از جمله رژیم غذایی و نتیجه ی بیماری، هر 2 تا 4 سال یکبار انجام شد.

جمع‌آوری نمونه‌های خون ناشتا در سال‌های 2012 تا 2014 از زیرمجموعه‌ای از شرکت‌کنندگان (518 نفر) که تحت تأثیر دیابت قرار نگرفتند، برای اندازه‌گیری نشانگرهای زیستی متابولیسم گلوکز(انسولین، HbA1c، و پپتید C)انجام شد. شرکت کنندگان گزارش میزان مصرف قهوه ی کافئینه و بدون کافئین خود را از طریق پاسخ به پرسشنامه ی بسامد غذایی معتبر، اعلام کردند. محققان حداقل مربعات بیومارکرهای متابولیک گلوکز را در هر مصرف قهوه تخمین زدند.HR های تعدیل شده برای خطردیابت نوع 2با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره کاکس محاسبه شد.

یافته های این مطالعه نشان داد:

·        در مجموع 979 شرکت کننده در این مطالعه به دیابت نوع 2 مبتلا شدند. مصرف قهوه کافئین دار با خطرابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط معکوس داشت.

·        تنظیم نسبت خطر برای ≤1، 2-3، و 4+ فنجان قهوه در روز در مقایسه با صفر فنجان در روز، به ترتیب 0.91، 0.83، و 0.46 بود.

·        جایگزینی یک وعده در روز از نوشیدنی های شیرین شده با شکر و نوشیدنی های شیرین شده با شکر مصنوعی با یک فنجان قهوه کافئین دار، به ترتیب با 17 درصد و 9 درصد کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط بود.

·        مصرف بیشتر قهوه کافئین دار با غلظت کمتر انسولین ناشتا و پپتید C مرتبط بود.

·        مصرف قهوه بدون کافئین، ارتباط معنی داری با دیابت نوع 2 نداشت، اما با غلظت پپتید C ارتباط معکوس داشت.

محققان نوشتند: یافته‌های ما نشان داد که مصرف بیشتر قهوه کافئین‌دار با خطر کمتر دیابت نوع ۲و پروفایل متابولیکی مطلوب‌ تر در زنان عمدتاً سفید پوست(قفقازی) با سابقه ی دیابت بارداری مرتبط است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/daily-coffee-consumption-lowers-diabetes-risk-in-women-with-history-of-gestational-diabetes-102689