28 فوریه 2023- یافته‌های یک متاآنالیز نشان می‌دهد که مصرف منظم نان‌های اصلاح ‌شده و سالم‌ تر ممکن است قند خون ناشتا را در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بهبود بخشد. انواع نان های اصلاح شده سرشار از غلات کامل، فیبر تغذیه ای و ترکیبات کاربردی هستند.

این یافته ها در مجله Advances in Nutrition به صورت آنلاین منتشر شد.

نان منبع مهمی از کربوهیدرات های مشتق شده از غلات است. مصرف زیاد غلات تصفیه شده، با شاخص گلایسمی بالا و فیبر غذایی کم، با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و سایر بیماری های مزمن مرتبط است. از این رو، بهبود در ترکیب نان می تواند بر سلامت جمعیت تأثیر گذارد.

در راستای تعریف فرمولاسیون مجدد غذای سازمان جهانی بهداشت (تغییر ترکیب یا فرآوری یک نوشیدنی یا محصول غذایی برای بهبود مشخصات تغذیه ای آن یا کاهش مواد مغذی نگران کننده یا محتوای مواد تشکیل دهنده آن)، محققان در این مطالعه از اصطلاح "نان اصلاح شده" برای همه این رویکردها، استفاده کردند.

متاآنالیزها تا به امروز به تأثیر فیبر غذایی، مصرف غلات کامل و شاخص گلایسمی بر پارامترهای سلامت متابولیک پرداخته اند. به گفته ی نویسندگان، در مورد این موضوع هیچ بررسی سیستماتیک و متاآنالیز دیگری منتشر نشده است. با این حال، با توجه به تغییر پارادایم از دستورالعمل های مبتنی بر مواد مغذی به دستورالعمل های تغذیه ای مبتنی بر غذا، یک ارزیابی مستقیم در مورد ارتباط نان اصلاح شده به عنوان یک گروه غذایی، با کنترل قند خون ضروری است.

با توجه به پیشینه فوق، دکترAlena M. Schadow ، و همکارانش از دانشگاه پادربورن در آلمان با هدف ارزیابی تأثیر مصرف منظم "نان اصلاح شده" بر کنترل قند خون در بزرگسالان سالم، بزرگسالان در معرض خطر قلبی متابولیک یا مبتلا به دیابت نوع 2آشکار، یک بررسی سیستماتیک انجام دادند.

برای این منظور، محققان با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین، به جستجوی مطالعات منتشر شده در این زمینه پرداختند. مطالعات واجد شرایط، مطالعاتی بودند که به بررسی مصرف نان های مختلف(نانهای اصلاح شده و معمولی) برای بیش از دو هفته در بزرگسالان(در معرض خطر قلبی متابولیک، دیابت نوع 2آشکار یا سالم)و نتایج گلایسمی(انسولین ناشتا، گلوکز خون ناشتا، HbA1c، پاسخ‌های قند خون پس از غذا)افراد پرداخته بودند. داده های مطالعات با هم ادغام شدند و به عنوان تفاوت میانگین(MD) یا تفاوت میانگین استاندارد شده(SMD) بین تیمارها ارائه شدند.بیست و دو مطالعه شامل 1037 شرکت ‌کننده در این متاآنالیز وارد شدند.

نویسندگان یافته های زیر را گزارش کردند:

· مصرف نان های اصلاح شده در مقایسه با نان "معمولی" یا مقایسه گر، منجر به کاهش غلظت قند خون ناشتا(تفاوت میانگین:-0.21 میلی مول در لیتر، قطعیت شواهد متوسط)شد، اما هیچ تفاوت معنی داری در انسولین ناشتا(تفاوت میانگین 1.59- پیکو مول بر لیتر، قطعیت متوسط شواهد)، مقاومت به انسولین یاHOMA-IR (تفاوت میانگین 0.09-، قطعیت شواهد متوسط)،HbA1c ( تفاوت میانگین 0.14- قطعیت شواهد بسیار پایین)، یا پاسخ قند خون پس از غذا(تفاوت میانگیناستاندارد شده : 0.46-، قطعیت شواهد پایین) گزارش نشد.

· تجزیه و تحلیل های زیرگروهی اثر مفید مصرف نانهای اصلاح شده را بر قند خون ناشتا فقط در میان افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نشان داد (قطعیت شواهد پایین).

این تحقیق اثر مفید نان فرموله شده را بر غلظت قند خون ناشتا در بزرگسالان، در درجه اول در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نشان داد.

نویسندگان نتیجه گیری کردند که بر اساس این متاآنالیز کیفیت نان با سلامت متابولیک بزرگسالان مرتبط است و تحقیقات آینده باید اهمیت آن را در میان افرادی که در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند، بررسی کند.

رفرنس:

Schadow, A. M., Revheim, I., Spielau, U., Dierkes, J., Schwingshackl, L., Frank, J., Hodgson, J. M., Moreira-Rosário, A., Seal, C. J., Buyken, A. E., & Rosendahl-Riise, H. (2023). The Effect of Regular Consumption of Reformulated Breads on Glycemic Control: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Advances in Nutrition, 14(1), 30-43. https://doi.org/10.1016/j.advnut.2022.10.008

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/consumption-of-healthier-bread-variants-beneficial-for-blood-sugar-control-in-type-2-diabetes-patients-study-107554