22 اکتبر 2022- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در Food Science & Nutrition نشان داد که مصرف ماست پروبیوتیک (PY) و ماست غنی شده با ویتامینD ، یک رویکرد امیدوارکننده در هنگام تبعیت از رژیمهای دارای محدودیت کالری است.

این مطالعه نشان داد که در افراد سالمی که تحت یک رژیم غذایی کم کالری بودند، مصرف روزانه 100 ماست پروبیوتیک یا ماست غنی شده با ویتامین D در طی ده هفته باعث بهبود هورمون بی اشتهاییGLP-1، بدون تغییر در هورمون گرلین شد.

سازمان جهانی بهداشت(WHO) ، چاقی را به عنوان ذخیره اضافی چربی که از عدم تعادل بین انرژی دریافتی و مصرف انرژی (EE) ناشی می شود، تعریف می کند. چاقی افراد را مستعد بیماریهای متعددی مانند دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی، آپنه خواب و چربی خون می کند و بار مالی قابل توجهی را بر سیستم مراقبت های بهداشتی تحمیل می کند.

مداخله درمانی اولیه برای کنترل چاقی همیشه اصلاح سبک زندگی از جمله مداخلات غذایی همراه با ورزش بوده است. با این حال، برخی از مطالعات نشان داده‌اند که کاهش وزن ممکن است با سازگاری‌های بیولوژیکی در بدن فرد همراه شود، از جمله تغییرات تدریجی در ترشح پپتید روده ای، که یک چرخه ی معیوب را ایجاد می کند و به تدریج تنظیم اشتها را بدتر کرده و باعث تغذیه بیش از حد می‌شود. پپتید-1 شبه گلوکاگون (GLP-1) و پپتید تیروزین-تیروزین (PYY) هورمون های بی اشتهایی هستند که احتمالاً از طریق تاخیر در تخلیه معده باعث افزایش سیری می شوند. گرلین تنها پپتید اورکسیژنیک(تحریک کننده ی اشتها) محیطی توصیف شده است.

دستکاری ترکیب درشت مغذی های رژیم غذایی و محدودیت انرژی، رویکردهای اصلی افرادی است که به دنبال کاهش وزن هستند. در مواردی که چنین استراتژی هایی به کار گرفته می شود، تنظیم کننده های غدد درون ریز و اشتها، مانند پپتیدهای روده، عمیقاً تحت تأثیر قرار می گیرند. محور میکروبیوتای روده-مغز با تأثیر بر سیری مرکزی و پپتیدهای روده، هومئوستازی انرژی را کنترل می کند.

با توجه به پیشینه فوق، شیما حاجی پور، از دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، و همکارانش به بررسی اثر هم افزایی پروبیوتیک ها و ویتامین D در ماتریکس ماست، بر تعدیل این اثر پرداختند.

برای این منظور، محققان برای یک کارآزمایی تصادفی، دوسوکور و کنترل شده با دارونما از 140 بزرگسال چاق ثبت نام کردند. این افراد به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند:

1.     ماست معمولی به اضافه رژیم کم کالری

2.     ماست غنی شده با ویتامین D به علاوه رژیم غذایی کم کالری

3.     ماست پروبیوتیک به علاوه رژیم کم کالری

4.     ماست غنی شده با پروبیوتیک و ویتامین D به همراه رژیم غذایی کم کالری

همه گروه ها برای افزایش فعالیت بدنی انگیزه داشتند. محققان  GLP-1، PYY، متغیرهای آنتروپومتریک، گرلین، قند خون ناشتا(FBS)، انسولین، فعالیت بدنی، مصرف رژیم غذایی و ویتامین دی (1,25(OH)2 D3 ) را قبل و بعد از ده هفته اندازه گیری کردند.

یافته های این مطالعه به شرح زیر بود:

·        تفاوت بین گروه ها برای GLP-1 بعد از ده هفته، -پس از تنظیم GLP-1 پایه و دریافت پروتئین به عنوان عوامل مخدوش کننده-، معنی دار بود.

·        ماست پروبیوتیک برجسته ترین اندازه اثر (ES) را بر GLP-1 و قند خون ناشتادر مقایسه با سایرین نشان داد.

·        مقایسه دوتایی گروه ها برای اندازه اثر ماست بر GLP-1 تفاوت معنی داری را در گروه 1 در مقابل گروه 2، گروه 1 در مقابل گروه 3 و گروه 1 در مقابل گروه 4 نشان داد.

·        ماست غنی شده با ویتامین D بیشترین تأثیر را بر سطح سرمی ویتامین D داشت و تفاوت قابل توجهی را بینماست معمولی وماست پروبیوتیک نشان داد.

محققان در مطالعه خود نوشتند که مصرف ماست غنی شده با ویتامین D و پروبیوتیک، یک رویکرد امیدوارکننده در کنار رژیم های محدودیت کالری، برای کنترل تاثیر تعادل منفی انرژی در طول رژیم درمانی بر هورمون های روده است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/intake-of-probiotic-yogurt-and-vitamin-d-fortified-yogurt-beneficial-for-calorie-restriction-in-weight-loss-101089