13 اکتبر 2022- بر اساس مطالعه ای که در ژورنال Cell Reports Medicine منتشر شده است، خوردن غذا در یک محدوده ی زمانی 8 ساعته (TRE) با یا بدون رژیم غذایی کم کربوهیدرات (LCD) بدون تغییر فعالیت بدنی می تواند درمان موثری برای سندرم متابولیک (MetS) باشد.

مصرف بیش از حد غذاهای غنی از کربوهیدرات و الگوهای غذایی منفی، خطر ابتلا به سندرم متابولیک را افزایش می دهد. خط اول درمان سندرم متابولیک (MetS) مداخلات سبک زندگی برای کاهش وزن بدن است. با این حال، پایبندی طولانی مدت به مداخله ی سبک زندگی همچنان چالش برانگیز است. در میان مداخلات غذایی، رژیم کم کربوهیدرات برای کاهش وزن در افراد دارای اضافه وزن مناسب تر از رژیم کم چرب است.

جدای از رژیم غذایی کم کربوهیدرات، غذا خوردن در یک زمان محدود(TRE) در سال های اخیر به دلیل کاهش وزن قابل توجه محبوبیت پیدا کرده است.TRE ، به عنوان محدود کردن وعده های غذایی به یک زمان خاص و نخوردن غذا (بجز چای و آب بدون شکر یا شیرین کننده های مصنوعی) برای باقیمانده روز تعریف می شود.

با توجه به پیشینه ی فوق، یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر  Mingqian H، درچین، یک کارآزمایی تصادفی را برای بررسی اثرات یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات، و یک رژیم روزه داری متناوب با محدودیت زمانی 8 ساعته و ترکیب این دو رژیم بر وزن بدن و سطح چربی شکمی و پیامدهای متابولیک قلبی در افراد مبتلا به سندرم متابولیک، انجام دادند.

شرکت کنندگان اجازه داشتند بینTRE زودهنگام (eTRE؛ غذا خوردن زودتر در روز) وTRE دیرهنگام(lTRE؛ حذف صبحانه) یکی را انتخاب کنند تا الگوی غذایی اجتماعی خود را حفظ کنند. محققان فرض کردند کهTRE در بهبود پارامترهای خطر بیماری متابولیک بدون محدودیت مصرف کربوهیدرات موثر است و ترکیبTRE با رژیم کم کربوهیدرات(LCD) منجر به مزایای متابولیک اضافی می شود.

یافته های این مطالعه به شرح زیر بود:

·        در مقایسه با شروع، تمام درمان های 3 ماهه به طور قابل توجهی وزن بدن و سطح چربی زیر جلدی را کاهش دادند. با این حال، تنهاTRE و درمان ترکیبی( TREو LCD) باعث کاهش سطح چربی احشایی(VFA)، قند خون ناشتا، اسید اوریک (UA) و دیس لیپیدمی شدند.

·        در مقایسه با تغییرات ناشی از LCD، رژیمTRE  و درمان ترکیبی باعث کاهش بیشتر وزن بدن وکاهش بیشتر سطح چربی احشاییمی شود، در حالی که تنها درمان ترکیبی مزایای بیشتری در کنترل قند خون، UA  و دیس لیپیدمی دارد.

محققان در نتیجه گیری خود نوشتند: هر سه درمان پس از یک مداخله 3 ماهه باعث کاهش سطح چربی زیر جلدی و همچنین برخی از پیامدهای قلبی متابولیک از جمله پپتید C، انسولین ناشتا و شاخص حساسیت به انسولین شد. اما تنها TRE، با و بدون رژیم کم کربوهیدرات، به طور قابل توجهی سطح چربی احشایی شکمی، اسید اوریک، قند خون ناشتا، تری گلیسیرید و نسبت TG/HDL-c را کاهش داد.TRE  و درمان ترکیبی، سطح چربی احشاییو وزن بدن را در مقایسه با رژیمLCD ، بیشتر کاهش داد.

بر اساس این مطالعه، رژیم غذایی با محدودیت زمانی نسبت به رژیم کم کربوهیدرات در کاهش چاقی احشایی شکمی و وزن بدن برتری دارد. بنابراین، 8 ساعت غذا خوردن با محدودیت زمانی بدون و با رژیم کم کربوهیدرات می تواند به عنوان یک مداخله موثر برای سندرم متابولیک(MetS) عمل کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/intermittent-fasting-with-or-without-carbohydrate-restriction-effective-treatment-of-metabolic-syndrome-100568