یک مطالعه ی کوچک تصادفی که در مجله چاقی منتشر شده است، اثرات ترکیب یک توالی وعده غذایی متشکل از میوه و کربوهیدرات با 2 دقیقه ورزش پس از غذا را بر فعالیت DPP4 و سطح قند خون در بیماران دیابت نوع 2 (T2DM) بررسی نمود.

این مطالعه نشان داد که مصرف میوه پس از کربوهیدراتها در وعده غذایی صبحانه باعث کاهش سطح قند خون ناشتا می شود، در حالی که مصرف میوه قبل از کربوهیدراتها در وعده ی غذایی صبحانه تاثیر قابل توجهی در کاهش سطح قند خون یک ساعت پس از غذا(PPG  یک ساعته ) ندارد. علاوه بر این ورزش پس از غذا، فعالیت  DPP4 را کاهش داد. با این حال، مصرف میوه چه قبل و چه بعد از مصرف کربوهیدراتها در صبحانه، هیچ اثر حادی بر فعالیت DPP4 نداشت.

دکترIndarto Dono  و همکارانش از اندونزی در مطالعه خود نوشتند: نتایج مطالعه ی ما حاکی از این است که توالی مصرف میوه در وعده ی غذایی صبحانه ی حاوی کربوهیدرات به طور قابل قبولی در تنظیم حاد سطح قند خون دخیل است و این تاثیر ممکن است مستقل از فعالیت دی پپتیدیل پپتیداز 4 (DPP4)  در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 اندونزیایی باشد. ورزش پس از غذا با میانجیگری DPP4 ممکن است مداخله مهمی برای دیابت نوع 2 باشد. اما ورزش پس از غذا تاثیر حادی بر تنظیم سطح قند خون نداشت.

دیابت نوع 2 یک مشکل بهداشت عمومی مهم در سراسر جهان است و میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش قند خون دو ساعت بعد از غذا و سطح قند خون ناشتا با افزایش عوارض عروقی دیابت مرتبط است. افزایش سطح PPG یک ساعته، نیز با افزایش مرگ و میر و عوارض دیابت مرتبط است. کنترل قند خون برای پیشگیری از عوارض دیابت ضروری است.

یک رژیم غذایی سالم و ورزش بدنی به عنوان اولین خط مدیریت دیابت برای کاهش خطر ابتلا به عوارض دیابت نوع 2 توصیه شده است. به عنوان مثال، افزایش مصرف سبزیجات، عوارض دیابت را کاهش می دهد. همچنین اصلاح توالی وعده های غذایی مانند مصرف سبزیجات قبل از کربوهیدرات ها باعث بهبود پارامترهای گلایسمی می شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که مصرف میوه باعث بهبود پارامترهای گلایسمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شود، زیرا میوه‌ها دارای محتوای فیبر و آنتی‌اکسیدانی مشابه با سبزیجات هستند. با این حال، مطالعات زیادی در مورد توالی وعده‌های غذایی اصلاح ‌شده شامل میوه‌ها، وجود ندارد.

با توجه به پیشینه ی فوق، این تیم تحقیقاتی اثرات حاد ورزش پس از غذا و توالی مصرف میوه در وعده ی صبحانه را بر سطح قند خون و فعالیت DPP4 در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بررسی کردند.

محققان از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که به مراکز مراقبت های بهداشتی اولیه در اندونزی مراجعه می کردند، برای این تحقیق ثبت نام کردند. بیماران واجد شرایط شامل 4 مرد و 32 زن بودند که به طور تصادفی در چهار گروه درمانی تقسیم شدند:

گروه (FL): مصرف میوه به عنوان آخرین ماده ی غذایی در صبحانه، بدون 2 دقیقه ورزش پس از غذا.

گروه (FF): مصرف میوه به عنوان اولین ماده ی غذایی در صبحانه، بدون 2 دقیقه ورزش بعد از غذا.

گروه (FL + PE): مصرف میوه به عنوان آخرین ماده ی غذایی در صبحانه همراه با 2 دقیقه ورزش پس از غذا.

گروه (FF + PE): مصرف میوه به عنوان اولین ماده ی غذایی در صبحانه، به دنبال آن 2 دقیقه ورزش پس از غذا .

از یک رویکرد یادداشت برداری از غذاهایی که فرد روزانه مصرف می کند، برای اندازه‌گیری دریافت کالری هر شرکت ‌کننده در پژوهش استفاده شد. محققان تغییراتی را در دریافت مواد غذایی قبل از درمان در بین گروه ها مشاهده کردند. با این حال، پس از پیروی از توالی وعده های غذایی در طول صبحانه و یک رژیم غذایی استاندارد در دو وعده دیگر روزانه، دریافت کالری پس از هفت روز در بین چهار گروه برابر شد، به ویژه در مصرف کربوهیدرات ها و فیبرهای رژیم غذایی .

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

·        هیچ تفاوت معنی داری در مصرف انرژی، فیبرها، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و لیپیدها در بین گروه ها طی هفت روز پس از درمان مشاهده نشد. با این حال، در روز اول، دریافت پروتئین بین گروه ها تفاوت معنی داری داشت.

·        مصرف میوه به عنوان آخرین خوراکی در صبحانه با یا بدون ورزش پس از غذا، باعث کاهش سطح FBG پس از هفت روز شد.

·        مصرف میوه به عنوان آخرین خوراکی در صبحانه و به دنبال آن مستقیماً 2 دقیقه ورزش پس از غذا، سطح PPG یک ساعت پس از غذا را پس از 7 روز کاهش داد.

·        فعالیت DPP4 ناشتا پس از 2 دقیقه ورزش پس از غذا به مدت هفت روز به طور قابل ملاحظه ای کاهش داشت.

·        انجام 2 دقیقه ورزش پس از غذا باعث کاهش فعالیت DPP4 شد.

·        مصرف میوه‌ به عنوان اولین ماده ی غذایی در صبحانه در مقایسه با آخرین خوراکی به طور قابل‌توجهی اثرات معکوسی بر سطوح FBG داشت.

·        مصرف میوه به عنوان آخرین خوراکی در صبحانه طور قابل توجهی میانگین تغییرات 1 ساعته ی فعالیت DPP4 را بدون تأثیر بر PPG یک ساعت پس از غذا، کاهش داد.

·        ورزش پس از غذا زمانی که میوه به عنوان اولین ماده ی غذایی در صبحانه مصرف شد، در تنظیم فعالیت DPP4 بهتر عمل کرد.

محققان در مطالعه خود نوشتند: مطالعات بیشتری برای بررسی اینکه آیا انواع میوه های مختلف در آزمایش های طولانی تر می توانند بر سطح قند خون و فعالیت DPP4 به طور متفاوتی تاثیر بگذارند یا خیر، مورد نیاز است. همچنین، این مطالعه بینشی در مورد امکان انجام اصلاح سفارش غذا با یا بدون ورزش پس از غذا در یک محیط بهداشتی اولیه را برای مطالعات بعدی نشان داد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/mdtv/diet-nutrition/consumption-of-fruits-as-last-meal-reduces-fasting-blood-sugar-independent-of-dpp4-activity-101513