16 مارس 2023- بررسی سیستماتیک و متاآنالیز کارآزمایی های تصادفی کنترل دار نشان داد که مصرف مکمل بذر کتان می تواند به طور قابل توجهی هموگلوبین A1c را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2، به ویژه در افرادی با کنترل ضعیف سطح قند خون، کاهش دهد .یافته های این مطالعه در شماره فوریه 2023  Nutrition Research منتشر شد

بذر کتان، به دلیل محتوای بالای فیبرهای غذایی، لیگنان ها، اسید آلفا لینولنیک و سایر مواد غذایی، ممکن است برای بهبود پارامترهای قلبی متابولیک در بیماران دیابت نوع 2 مفید باشد. دکتر Huihui Xi، از دانشکده پرستاری، دانشگاه جیلین، در چین و همکارانش فرض کردند که مکمل دانه کتان باعث بهبود پارامترهای قلبی متابولیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می شود. با این حال، آزمایشات بالینی نتایج متناقضی به همراه داشته است. بنابراین، نویسندگان یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز را برای تعیین تأثیر مکمل‌های بذر کتان در بیماران دیابت نوع 2 (T2DM) انجام دادند.

برای این منظور، محققان به طور سیستماتیک پایگاه‌های داده های آنلاین را برای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده تا 25 مارس 2022 جستجو کرد. در مجموع، 13 مطالعه وارد این متاآنالیز گردید.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

· مصرف مکمل بذر کتان به طور قابل توجهی هموگلوبینA1c را در شرکت کنندگان مبتلا به دیابت 2 در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد. در مقابل، هیچ تاثیری بر وزن بدن، شاخص توده بدن، فشار خون، قند خون ناشتا(FBG)، ارزیابی مدل هموستاتیک برای مقاومت به انسولین( شاخص بررسی کمی حساسیت به انسولین) و پارامترهای چربی، نداشت.

· در آنالیزهای زیرگروهی، قند خون ناشتابا مصرف مکمل بذر کتان در شرکت کنندگانی که در زمان شروع تحقیق دارای قند خون ناشتا بیشتر یا مساوی 8 میلی مول بر لیتر، یا هموگلوبین  A1cبیشتر یا مساوی 7 درصد بودند، کاهش یافت. پس از مصرف مکمل بذر کتان کاهش قابل توجهی در HbA1c در شرکت کنندگانی که مقدار HbA1c آنها در شروع تحقیق، بیشتر یا مساوی 7 درصد بود، مشاهده شد.

· تجزیه و تحلیل زیر گروهی نشان داد که مصرف مکمل دانه کتان کامل به طور قابل توجهی کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا را افزایش و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم را در شرکت کنندگان مبتلا به دیابت 2 ، کاهش داد.

محققان نتیجه گیری کردند که مکمل های بذر کتان به طور قابل توجهی HbA1c را در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، به ویژه افرادی با کنترل ضعیف سطح قند خون، کاهش می دهد.

محققان نوشتند: مطالعات در مقیاس بزرگتر با طراحی های بهتر برای تأیید یافته های مبهم مورد نیاز است.

رفرنس و منبع خبر:

Xi, H., Zhou, W., Sohaib, M., Niu, Y., Zhu, R., Guo, Y., Wang, S., Mao, J., Wang, X., & Guo, L. (2023). Flaxseed supplementation significantly reduces hemoglobin A1c in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. Nutrition Research, 110, 23-32. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2022.12.008

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/flaxseed-supplementation-significantly-reduces-hba1c-in-patients-with-type-2-diabetes-108258