25 ژانویه 2022 - کنترل قند خون، که در افراد مبتلا به دیابت دچار اختلال می شود، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله زمان وعده های غذایی نسبت به خواب و همچنین سطوح ملاتونین- هورمونی که عمدتاً در شب ترشح می شود و به کنترل چرخه خواب و بیداری کمک می کند- می باشد. در تحقیقات منتشر شده در ژورنال Diabetes Care، تیمی به رهبری محققان بیمارستان عمومی ماساچوست(MGH)، بیمارستان بریگام و زنان (BWH) و دانشگاه مورسیا در اسپانیا، یک کارآزمایی بالینی را برای بررسی ارتباط بین این دو عامل انجام دادند.

دکتر ریشا ساکسنا، محقق اصلی مرکز پزشکی ژنومیک در MGH، نویسنده ارشد این مقاله، می‌گوید: ما می خواستیم بدانیم که آیا دیر غذا خوردن که معمولاً با افزایش سطح ملاتونین همراه است، منجر به اختلال در کنترل قند خون می‌شود یا خیر.

در این مطالعه ی متقاطع تصادفی، 845 بزرگسال از اسپانیا شرکت کردند، هر شرکت‌کننده به مدت هشت ساعت ناشتا بود و سپس برای دو شب بعدی ابتدا یک وعده غذایی زودهنگام برای شام و سپس یک وعده غذایی دیرهنگام برای شام نسبت به زمان معمول خواب خود مصرف کرد. محققان همچنین توالی ژنتیکی ژن  MTNR1B)گیرنده ملاتونین-1b (را برای هر شرکت کننده تجزیه و تحلیل کردند، زیرا تحقیقات قبلی نشان داده بود که یک واریانت- به نام آلل G- درMTNR1B ، با خطر بالای دیابت نوع 2 ارتباط دارد.

دکتر ساکسنا توضیح داد: در افرادی که بطور ذاتی دیر شام می‌خورند، ما زمان­بندی زود و دیرهنگام شام خوردن را با مصرف یک نوشیدنی قندی شبیه‌سازی کردیم، و اثرات آن را روی کنترل قند خون طی دو ساعت پس از صرف غذا مقایسه نمودیم. ما همچنین تفاوت‌های بین افراد ناقل واریانت ژنتیکی در گیرنده ملاتونین را با افرادی که ناقل این واریانت نبودند، مقایسه کردیم.

محققان دریافتند که سطح ملاتونین در خون شرکت کنندگان بعد از شام دیرهنگام، 3.5 برابر بیشتر است. شام خوردن دیرهنگام، همچنین منجر به کاهش سطح انسولین و افزایش سطح قند خون شد. در میان افرادی که دیرهنگام شام می خوردند، قند خون افراد حامل آلل G در ژن MTNR1B، نسبت به افرادی که این واریانت ژنتیکی را نداشتند، بالاتر بود.

مارتا گارولت، سرپرست تیم تحقیق و استاد فیزیولوژی و تغذیه در گروه فیزیولوژی در دانشگاه مورسیا، گفت: ما دریافتیم که دیر غذا خوردن، کنترل قند خون را در کل گروه دچار اختلال می‌کند. علاوه بر این، این اختلال در کنترل قند خون، عمدتاً در حاملان خطر ژنتیکی دیده می‌شود، که حدود نیمی از افراد شرکت کننده را تشکیل می‌دادند.

آزمایش‌ها نشان داد که سطوح بالای ملاتونین و مصرف کربوهیدرات‌های مرتبط با دیر خوردن شام، کنترل قند خون را از طریق نقص در ترشح انسولین مختل می‌کند.

 پرفسور Frank A.J.L. Scheer، نویسنده ارشد این مطالعه و مدیر برنامهChronobiology پزشکی در BWH، گفت: نتایج مطالعه ما ممکن است در تلاش برای پیشگیری از دیابت نوع 2 مهم باشد. یافته‌های ما برای حدود یک سوم از جمعیت جهان صنعتی که نزدیک به زمان خواب غذا می خورند، و همچنین سایر جمعیت‌هایی که در شب غذا می‌خورند، از جمله کارگران شیفت کار، یا افرادی که دچار اختلالات غذا خوردن در شب هستند، و همچنین افرادی که جت لگ را تجربه می کنند و همچنین برای افرادی که به طور معمول مکمل های ملاتونین را نزدیک به زمان غذا می خورند، قابل استفاده است.

نویسندگان خاطرنشان کردند که برای جمعیت عمومی، ممکن است توصیه شود که حداقل چند ساعت قبل از خواب از خوردن غذا خودداری کنند.

دکتر ساکسنا گفت: اطلاعات ژنوتیپی برای نوع گیرنده ملاتونین ممکن است به ایجاد توصیه‌های رفتاری شخصی کمک بیشتری کند. قابل ذکر است، که در مطالعه ما بیماران مبتلا به دیابت بررسی نشدند، بنابراین مطالعات بیشتری برای بررسی تاثیر زمان خوردن غذا و ارتباط آن با ملاتونین و واریانت گیرنده در بیماران مبتلا به دیابت مورد نیاز است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2022-01-insights-dinner-genetics-affect-individuals.html