17 مارس 2023- دیابت در بسیاری از کشورها، عامل اصلی بیماری کلیوی در مرحله نهایی (ESKD) است. مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک زمینه ساز پاتوژنز و پیشرفت بیماری کلیوی دیابتی (DKD) تنها تا حدی شناخته شده است.

بر اساس تحقیقات منتشر شده در مجله مراقبت از دیابت، یک پروتئین اخیراً شناسایی شده به نام گلیکوپروتئین 1 غنی از لوسین آلفا-2  LRG1)) در ادرار در پاتوفیزیولوژی بیماری پیشرونده کلیه در دیابت نوع 2 (T2D) نقش دارد.

در این مطالعه، محققان ارتباط بین سطوح LRG1 و بیماری کلیوی مرحله نهایی(ESKD) را مورد مطالعه قرار دادند.در مدل های حیوانی، LRG1 به عنوان تقویت کننده فیبروز کلیوی ناشی از فاکتور رشد بتا، شناسایی شده است.

تیمی از محققان به سرپرستی دکترJian-Jun Liu از بیمارستانKhoo Teck Puat ، نقش LRG1 را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در رابطه با خطر پیشرفت به مرحله نهایی بیماری کلیوی (ESKD) بررسی کردند.

خلاصه مطالعه به شرح زیر است:

·  تعداد1837 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 با eGFRبیش از30 میلی‌لیتر/دقیقه/1.73 متر مربع در مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

·  اندازه گیریLRG1 ادرار در ابتدا (در زمان ثبت نام گروهی) انجام شد.

·  تجزیه و تحلیل بقا برای بررسی ارتباطLRG1 ادرار با خطرESKDانجام شد.

·  میانگین مدت پیگیری 8.6 سال بود.

·  تعداد 134 رویداد ESKD شناسایی شد( eGFRدائماً کمتر از 15 میلی‌لیتر/دقیقه/1.73 متر مربع ، دیالیز یا مرگ کلیوی).

·  در شرکت کنندگانی که در بالاترین سهک غلظت LRG1 ادراری قرار داشتند، خطر پیشرفتESKD  بطور قابل توجهی بیشتر بود.

·  یک واحد افزایش در انحراف معیار(SD) با خطر تعدیل شده 1.53 برابریESKD ، همراه بود.

·  ارتباطی بین غلظت LRG1 در ادرار و کاهش سریع عملکرد کلیه(کاهش eGFR به میزان پنج میلی‌لیتر/دقیقه/1.73 متر مربع  در سال یا بیشتر) و خطر پیشرفت به ماکروآلبومینوری وجود داشت.

محققان نتیجه گیری کردند که غلظت LRG1 در ادرار،خطر پیشرفت ESKD را مستقل از عوامل خطر بالینی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2  پیش بینی می کند. این یک نشانگر ارزشمند برای نشان دادن پیشرفت به ESKD است .خطر بروز ESKD در شرکت‌ کنندگانی که بالاترین سطح LRG1 را درادرار خود داشتند، به طور قابل ‌توجهی بیشتر بود.

رفرنس و منبع خبر:

Jian-Jun Liu et al. Urine Leucine-Rich α-2 Glycoprotein 1 (LRG1) Predicts the Risk of Progression to End-Stage Kidney Disease in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2022; dc221611. https://doi.org/10.2337/dc22-1611

https://medicaldialogues.in/nephrology/news/lrg1-predicts-kidney-disease-progression-in-type-2-diabetes-patients-108254