14 مارس 2023- بر اساس مطالعه ی آینده نگر آسم دوران کودکی در کپنهاگ(COPSAC)، کودکانی با سابقه آسم دوران کودکی در سنین 5 تا 7 سالگی در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به دیابت نوع 1 و بیماری التهابی روده (IBD) قرار دارند. محققان توضیحات مربوط به سلول های Tکمکی نوع 2(Th2)  در مقابل سلول های Tکمکینوع 1 را برای این بیماری ها رد کردند. آنها مکانیسم های مشترک برای این سه بیماری التهابی مزمن را مطرح کردند.

این مطالعه در Scientific Reports منتشر شده است.

قبلاً مشخص شده است که آسم و اختلالات خودایمنی ممکن است تحت تأثیر مکانیسم‌های ایمنی متضاد، سلولهایTh2 وTh1،قرار گیرند.

محققان می گویند: آسم در بین کودکان در سراسر جهان بسیار شایع است. برای درک ارتباط آسم با سایر بیماری‌های التهابی مزمن، به گروه‌های بزرگ ‌تر با مدت پیگیری طولانی ‌تر نیاز است. اطلاعات بهتر در مورد علل زمینه ای آسم را می توان با افزایش دانش در مورد بیماری های همراه با آن افزایش داد.

شیوع بالای دیابت نوع 1، بیماری های التهابی روده، و آسم دوران کودکی نشان دهنده ی مکانیسم های مشترک بالقوه است. پاسخ سلول هایT با واسطه ی سلول هایTh1 به پاتوژنز شرایط مزمن مربوط می شود، در حالی که در آسم و آلرژی، عملکردTh2 معمولا غالب است.

بر اساس خواص متضادو متقابل تنظیمیTh1  وTh2 ، ممکن است فرض شود که وقوع یکی از این اختلالات خطر ابتلا به دیگری را کاهش می دهد. محققان ارتباط مثبت، منفی یا بدون ارتباط بین آسم دوران کودکی و دو گروه از بیماری‌های التهابی مزمن شامل: دیابت نوع 1 و بیماری‌های التهابی روده، را با استفاده از یک گروه مبتنی بر جمعیت در سراسر کشور از همه کودکان و نوجوانان دانمارکی از سال 1991 تا 1996، بررسی کردند.

محققان کودکانی را که حداقل دو نسخه از کورتیکواستروئیدهای استنشاقی را در سن 5 تا 7 سالگی دریافت کرده و به دلیل دیابت نوع 1 یا بیماری التهابی روده پس از 8 سالگی در بیمارستان بستری شده بودند، شناسایی و مورد بررسی قرار دادند.

نکات کلیدی این مطالعه شامل موارد زیر است:

· در این مطالعه 366200 کودک مورد بررسی قرار گرفتند.

· از این تعداد، 4.9 درصد از کودکان مبتلا به آسم بودند.

· آسم خطر ابتلا به دیابت نوع 1(T1D) و بیماری التهابی روده(IBD) را به ترتیب با نسبت های خطر 1.32 و 1.27 افزایش داد.

دکتر Mie Sylow Liljendahl، گفت: کودکان مبتلا به آسم در معرض خطر بیشتری برای ابتلا بهT1D  و IBD بودند. نتایج مطالعه ما با پارادایمTh1 در مقابلTh2 در تضاد است و به مکانیسم ها و عوامل خطر مشترک این بیماری ها اشاره می کند.

محققان اهمیت پیشگیری موثر از آسم دوران کودکی را توضیح دادند، به عنوان مثال استفاده از مکمل های ریز مغذی در بارداری در کاهش خطر بیماری های التهابی مزمن موثرند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/pulmonology/news/childhood-asthma-may-increase-risk-of-developing-type-1-diabetes-and-ibd-108384