21دسامبر 2021- بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله Science Advances منتشر شده است، خوردن غذا در طول روز، ممکن است خطر ابتلا به پیش دیابت و دیابت نوع 2 را در میان کارگران شیفت شب کاهش دهد، گروهی که با افزایش خطر ابتلا به دیابت روبرو هستند.

انجام کار در شیفت شب، یک عامل خطر برای دیابت نوع 2 است، اگرچه اغلب به همراه عوامل خطر شناخته شده تر مانند چاقی، فعالیت بدنی ناکافی و سابقه خانوادگی دیابت، ذکر نمی شود. دانشمندان بر این باورند که افزایش خطر ابتلا به دیابت ناشی از انجام کار شیفت شب، به عدم تطابق بین ریتم شبانه روزی فرد- ساعت درونی بدن- و رفتارهای روزانه ی او مربوط می شود. در سطح عمیق‌تر، اختلال در تحمل گلوکز ممکن است زمانی اتفاق بیافتد که یکی از بخش‌های کلیدی چرخه ی روزانه یک فرد - افزایش و کاهش دمای بدن در طول روز و شب - با قسمت دیگر، یعنی سطح قند خون و انسولین فرد همخوانی نداشته باشد. مقایسه ی این دو چرخه ی روزانه تمرکز مطالعه ی اخیر بود.

شرکت کنندگان در این مطالعه 19 فرد جوان و سالم - 12 مرد و هفت زن - با میانگین سنی 26.5 سال و میانگین شاخص توده بدنی22.7(نشان دهنده ی وزن سالم و طبیعی)، سطح A1C از 4.9٪ تا 5.4٪ (محدوده ی طبیعی) بودند یعنی هیچ یک به دیابت مبتلا نبودند. به مدت 14 روز، همه شرکت‌کنندگان تحت یک پروتکل مطالعه ی با دقت کنترل شده در یک آزمایشگاه بسر بردند. ابتدا، برای شرکت‌کنندگان اندازه‌گیری‌های پایه انجام شد - از جمله دمای مرکزی بدن، مصرف انرژی، و سطح گلوکز و انسولین - در حالی که به مدت 32 ساعت در نور کم بیدار ماندند. این کار برای اطمینان از این بود که هر اثری که از تغییر زمان غذا مشاهده می شود، در مرحله بعدی مطالعه، بتوان آن را با اندازه گیری ها در یک حالت ثابت، مقایسه نمود.

در مرحله ی بعد، شرکت‌کنندگان در 4 دوره ی ۲۸ساعته در روشنایی قرار گرفتند تا کار شبیه‌سازی شده در شیفت شب برای آنها شبیه سازی گردد و در نهایت ۱۲ساعت از چرخه خواب و بیداری خود در ابتدای این «روزها» فاصله بگیرند. سپس، یک گروه 10 نفره از شرکت کنندگان - گروه کنترل - چرخه 28 ساعته را با وعده های غذایی ثابت در این 4 دوره ی 28 ساعته، ادامه دادند. گروه دیگر متشکل از 9 شرکت کننده - گروه مداخله ی وعده غذایی در روز - یک چرخه 28 ساعته را برای همه رفتارهایی که در یک چرخه ی 24 ساعته انجام می دادند به جز غذا خوردن، دنبال کردند. این یعنی در حالی که برنامه خواب آنها از روز به روز تغییر می کردد، غذا خوردن آنها همیشه در طول روز انجام می شد.

زمان غذا خوردن بر سطح قند خون تأثیر می گذارد

محققان دریافتند که زمان وعده‌های غذایی- یا شیفت کاری همراه با خواب، یا در یک برنامه ی ثابت در طول روز - تأثیری بر دمای مرکزی بدن یا مصرف انرژی ندارد، اما بر سطح قند خون در هر دوره 28 ساعته تاثیر می گذارد. شرکت‌کنندگان در گروه کنترل، شاهد افزایش میانگین سطح قند خون در مقایسه با قبل از شروع کار شبیه‌سازی شده در شیفت شب، به میزان 6.4 درصد بودند. اما شرکت‌کنندگان در گروه مداخله که وعده‌های غذایی خود را در طول روز مصرف می کردند، هیچ افزایشی در متوسط سطح ​​قند خون خود در مقایسه با قبل مشاهده نکردند - به این معنی که به نظر می‌رسد خوردن غذا در طول روز اثرات معمول افزایش قند خون ناشی از کار شیفت شب را از بین می‌برد.

محققان خاطرنشان کردند که شرکت کنندگان در این مطالعه به طور بالقوه از چندین جهت نماینده ی کارگران شیفت شب واقعی نیستند، زیرا آنها جوان و سالم بودند، و هیچ دارویی مصرف نمی کردند و هیچ اختلال خوابی نداشتند. همچنین به عنوان بخشی از این مطالعه به آنها فرصت داده شد تا در یک محیط بهینه بخوابند - در یک محیط خصوصی، تاریک، ساکت و با دمای کنترل شده. کارگران شیفت شب واقعی ممکن است در طول روز به چنین محیط خواب ایده آلی دسترسی نداشته باشند، بنابراین از چند جهت مشخص نیست که نتایج این مطالعه چگونه به دنیای واقعی ترجمه می شود. با این حال، نتایج نشان می‌دهد که خوردن منظم غذا در طول روز - بدون توجه به تغییرات برنامه ی خواب - ممکن است تأثیر مفیدی بر تحمل گلوکز داشته باشد و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش دهد.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2021/12/21/daytime-eating-reduces-diabetes-risk-for-night-shift-workers/