22 نوامبر 2022- مطالعه ای که امروز در eLife منتشر شد نشان می دهد که همان ژنتیک پیچیده ای که به افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 کمک می کند، ممکن است خطر ابتلا به دیابت حاملگی را در بین زنان آسیای جنوبی افزایش دهد.این کشف ممکن است منجر به راه‌های جدیدی برای شناسایی زنانی شود که از مداخلات پیشگیری از دیابت در دوران بارداری سود می‌برند.

خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در افرادی با نژاد آسیای جنوبی، بیشتر است، همچنین زنان این گروه دو برابر بیشتر از زنان اروپایی تبار در دوران بارداری دچار دیابت حاملگی می شوند. اما اینکه چرا مردم آسیای جنوبی در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به این دو بیماری هستند در حال حاضر مشخص نیست.

دکتر آمل لامری، سرپرست تیم تحقیق و پژوهشگر دانشگاه مک مستر و موسسه تحقیقات سلامت جمعیت(PHRI)  در انتاریو، کانادا، گفت: تنها تعداد انگشت شماری از مطالعات به چگونگی تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بر دیابت بارداری در زنان آسیای جنوبی پرداخته اند. هیچ‌کدام به نحوه تعامل ژن‌های مرتبط با دیابت نوع 2 با عوامل محیطی برای کمک به دیابت بارداری در زنان آسیای جنوبی توجه نکرده‌اند.

برای رفع این شکاف، دکتر لامری و همکارانش، رابطه بین ژن های مرتبط با دیابت نوع 2، عوامل محیطی و دیابت بارداری را ارزیابی کردند. آنها بررسی کردند که آیا داشتن امضاهای ژنتیکی مرتبط با خطر دیابت نوع 2، همچنین با دیابت بارداری در 837 و 4372 زن آسیای جنوبی که به ترتیب در مطالعاتSouth Asian   Birth CohorT (START) و Born in Bradford (BiB) شرکت کردند، مرتبط است یا خیر.

این تیم خطر ژنتیکی دیابت نوع 2 را با استفاده از یک امتیاز خطر چند ژنی اندازه‌گیری کردند، که خطر ارثی ابتلای فرد به بیماری را بر اساس تعداد آلل‌های خطری که در ژنوم خود دارد، تخمین می‌زند. محققان دریافتند که زنان آسیای جنوبی با نمرات خطر پلی ژنیک بالاتر برای دیابت نوع 2، همچنین در معرض خطر ابتلا به دیابت بارداری هستند. هر افزایش در امتیاز کلی با افزایش 45 درصدی در خطر ابتلا به این بیماری همراه بود.

هنگامی که دانشمندان خطر دیابت بارداری را در سطح جمعیت مورد مطالعه قرار دادند، دریافتند که داشتن یک امتیاز خطر چند ژنی در بالاترین یک سوم، 12.5 درصد از خطر ابتلا به این بیماری را در زنان آسیای جنوبی توضیح می دهد. زمانی که آنها سابقه خانوادگی دیابت نوع 2 و داشتن امتیاز خطر چند ژنی را در یک سوم بالا با هم ترکیب کردند، 25 درصد از خطر ابتلا به دیابت بارداری را توضیح داد.

دکتر لامری توضیح داد: این نتایج نشان می دهد که امتیاز خطر پلی ژنیک بالاتر برای دیابت نوع 2 و سابقه خانوادگی دیابت، به طور قوی و مستقل با ابتلا به دیابت بارداری در زنان آسیای جنوبی مرتبط است.

دانشمندان همچنین بررسی کردند که آیا عوامل محیطی این عوامل خطر ژنتیکی را تعدیل می کنند یا خیر. بسیاری از عوامل محیطی که آنها در هر دو مطالعه در نظر گرفتند (به استثنای احتمالی شاخص توده بدنی و کیفیت رژیم غذایی) نتوانست به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت در دوران بارداری را تغییر دهد. اما نویسندگان خاطرنشان کردند که این مطالعات ممکن است به اندازه کافی بزرگ نبوده باشند تا اثرات محیطی متوسط را شناسایی کنند، و برای تأیید اثرات تعدیل‌کننده‌ای که مشاهده کردند، به مطالعات بیشتری نیاز است.

دکتر سونیا آناند، نویسنده ارشد این مقاله، و دانشمند ارشد درPHRI، دانشگاه مک مستر و علوم بهداشت همیلتون، نتیجه‌گیری کرد: نتایج ما از این ایده پشتیبانی می‌کند که دیابت نوع 2 و دیابت بارداری دارای یک زمینه ژنتیکی مشترک هستند، اگر مطالعات آینده نتایج ما را تایید کنند، این اطلاعات ممکن است به شناسایی زنانی کمک کند که از مداخلات پیشگیری از دیابت در دوران بارداری، بیشترین سود را می برند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2022-11-diabetes-genes-linked-gestational-south.html