16 مارس 2023- چندین نوع سلول بتا، انسولین را در لوزالمعده تولید می کنند و به تعادل سطح قند خون کمک می کنند. بر اساس مطالعه جدیدی که توسط محققان پزشکی Weill Cornell Medicine انجام شده است، از دست دادن نوع خاصی از سلول‌های بتا ممکن است به ایجاد دیابت منجر گردد.

در این مطالعه که در ۱۶مارس در Nature Cell Biology منتشر شد، دکتر James Lo، دانشیار پزشکی در Weill Cornell Medicine، و همکارانش بیان ژن را در تک تک سلول‌های بتای جمع ‌آوری‌شده از پانکراس موش اندازه ‌گیری کردند تا مشخص کنند که چند نوع مختلف از سلولهای بتا در پانکراس موش‌ها وجود دارد. این تیم چهار نوع سلول بتای متمایز را کشف کردند که یکی از آنها مهم تر و کلیدی تر از سایرین بود.

گروه 1 از سلول های بتا، انسولین بیشتری نسبت به سایر سلول های بتا تولید می کنند و به نظر می رسد که این سلولها قادر به متابولیسم قند هستند. این مطالعه همچنین نشان داد که از دست دادن این نوع از سلولهای بتا ممکن است منجر به دیابت نوع 2 شود.

دکتر لو، گفت: پیش از این، محققان فکر می کردند که همه ی سلول های بتا یکسان هستند و آنها فقط کل سلول های بتا را شمارش می کردند. اما این مطالعه به ما می گوید که ممکن است یک زیر گروه از انواع سلول های بتا مهم تر باشد و ما باید نقش این سلول های بتای خاص خوشه 1 را در دیابت مطالعه کنیم.

محققان از تکنیکی به نامsingle-cell transcriptomics  برای اندازه گیری تمام ژن های بیان شده در هر یک از سلول های بتای موش استفاده کردند و سپس از آن اطلاعات برای گروه بندی آنها به چهار نوع استفاده نمودند.

خوشه 1از سلول های بتا، دارای یک امضای بیان ژن منحصر به فرد بودند که شامل بیان بالایی از ژن هایی بود که به نیروگاه های سلولی به نام میتوکندری کمک می کنند تا قند را تجزیه کنند و انرژی آنها را برای ترشح انسولین بیشتر تامین نمایند. علاوه بر این، آنها توانستند سلول‌های بتای خوشه 1 را با بیان بالای ژنCD63 از سایر انواع سلول‌های بتا متمایز کنند، که آنها را قادر می‌سازد از پروتئینCD63 به عنوان نشانگری برای این نوع خاص از سلول های بتا استفاده کنند.

او گفت: بیان CD63 راهی برای شناسایی سلول‌ها بدون تخریب آنها فراهم کرد و به ما اجازه داد سلول‌های زنده را مطالعه کنیم.

وقتی محققان به سلول‌های بتای انسان و موش نگاه کرد، متوجه شدند که سلول‌های بتای خوشه 1 با بیان ژن CD63 بالا نسبت به سه نوع دیگر سلول‌های بتا با بیان کم CD63، انسولین بیشتری در پاسخ به قند تولید می‌ کنند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-03-key-pancreatic-cell-contribute-diabetes.html