یک کشف جدید می تواند زمینه ای را برای بهبود درمان های دیابت فراهم کند

12فوریه 2021- محققان دانشگاه Monash، چیزی که مانع بازسازی سلولهای بتا می شود را کشف کرده اند. این کشف می تواند راه را برای بهبود درمان های دیابت و بیماری هایی که با آسیب به اعضای بدن و بافت ها همراه هستند، باز کند.

بدن انسان خود را به خوبی ترمیم نمی کند، بجز کبد ما که تنها عضوی است که می تواند به طور موثر احیا شود. ما ظرفیت محدودی برای بازسازی سلول ها یا بافت های جدید پس از تولد داریم زیرا ژن های دخیل در بازسازی و توسعه ی بافتها و اندام ها، خاموش نگه داشته می شوند.

این فرآیند از طریق متیلاسیون DNA اتفاق می افتد، یک فرآیند بیولوژیکی که در آن مواد شیمیایی (گروه های متیل) روی DNA قرار می گیرند و نحوه عملکرد ژن را اصلاح یا تغییر می دهند. این تغییر یا اصلاح به طور موثری ژن های سلول های پیش ساز یا پروژینیتور (فرزندان اولیه ی سلول های بنیادی) را در بدن و درنتیجه توانایی لوزالمعده در تولید سلول های بتا که انسولین را ترشح می کنند، خاموش می کند.

با استفاده از مدل های موش، مطالعه ی منتشر شده درnpj Regenerative Medicine ، به سرپرستی پروفسورSam El-Osta ، از دانشکده بالینی مرکزی موناش، نشان داد که محتوای متیلاسیون DNA دو ژن اصلی رشد به نامهای" Ngn3 وSox 11 " کاهش یافته است و این کاهش به طور موثر آنها را "خاموش" نگه داشته است.

با این حال، آنها دریافتند که از طریق متیلاسیون، سلولهای پیش ساز می توانند دوباره بیدار شوند و ظرفیت آنها برای تبدیل شدن به سلولهای بتای جدید بازیابی شود و بدین ترتیب می توانند راه را برای بهبود درمان های دیابت نوع 1 و 2 باز کنند.

پروفسورSam El-Osta ، گفت: همکاری دکترKeith Al-Hasani  و دکتر Ishant Khurana، نتایج شگفت انگیزی را به نمایش گذاشته است. کشف آنها که متیلاسیون DNA، مانعی برای بازسازی سلولهای بتا در بزرگسالان است، به دانشمندان کمک می کند تا عملکرد سلولهای بتا در پانکراس را بازیابی کنند.

در حال حاضر، جایگزینی توده سلولهای بتای آسیب دیده در بیماران دیابتی شامل پیوند کامل لوزالمعده یا پیوند جزایر است. اگرچه این روشها کارآمد هستند، اما به دلیل عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و کمبود اهداکننده ی اعضای بدن با مشکلاتی روبرو هستند.

تحقیقات فعلی بر جایگزینی سلولهای بتا یاز دست رفته در بیماران دیابتی با استفاده از چندین روش و منابع سلولی متمرکز است. با این حال، نکته ی مهم برای بهره برداری از پتانسیل این رویکردهای احیا کننده، درک چگونگی کنترل بافت و فرآیندهای سلولی در طول رشد است.

دکتر کیت الحسنی، نویسنده مشترک این مطالعه، اضافه کرد: این یافته جدید و قابل توجهی است که به ما امکان می دهد از این زیباهای خفته( سلول های شبیه به سلول های بنیادی)، برای بیدار شدن و تبدیل شدن آنها به سلول های انسولین ساز استفاده کنیم و دیابت را درمان نماییم.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-02-discovery-pave-treatments-diabetes.html