24 مه 2023- زخم پای دیابتی (DFU) با استئومیلیت(التهاب استخوان) یک بیماری ویرانگر است که اغلب به جراحی برای برداشتن استخوان و بافت نرم عفونی و نکروزه نیاز دارد. اکثر موارد منجر به قطع عضو می شود و بیماران و خانواده های آنها را با آسیب های جسمی و روانی اجتماعی مواجه می کند.

زخم پای دیابتی ممکن است منجر به قانقاریا، عفونت، قطع عضو و مرگ بیمار شود. از این رو یک نیاز فوری برای روش های درمانی نجات بخش اندام وجود دارد.Swapna Bopparathi  وNarasimha Raju K.V  از مؤسسه ی ملی آیورودا، در دانشگاه Amer Road در جیپور در راجستان، هند، با موفقیت یک مورد زخم پای دیابتی با استئومیلیت را با استفاده از روش های درمانی ذکر شده درمان کردند. این گزارش موردی در مجله International Journal of Surgery Case Reports منتشر شده است.

زخم این بیمار با یک رویکرد کل نگر دبریدمان، و با جوشانده تریفالا شستشو شد، سپس زالو درمانی دارویی(MLT)در محل زخم انجام شد و با دم جاتیادی(نوعی روغن گیاهی) پانسمان شد، داروهای خوراکی ضد دیابت آیورودا برای کنترل سطح قند خون و مخلوطی از داروی معدنی گیاهی با خاصیت ضد میکروبی به این بیمار داده شد و زخم پای او با موفقیت درمان شد.

محققان در مطالعه ی خود نوشتند: رویکرد جامع روش‌های درمانی آیورودا برای درمان زخم پای دیابتی با استئومیلیت، در پیشگیری از قطع عضو بی‌خطر و موثر است. زخم و التهاب استخوان این بیمار در کمتر از سه ماه بهبود یافت.

بیمار یک زن مبتلا به دیابت نوع 2 کنترل نشده، با تورم و زخم گانگرونی عمیق و حلقوی از سه ماه گذشته که تقریباً به اندازه 3 × 4 سانتی متر در قسمت کف پا قرار داشت و انگشت بزرگ پای چپ او را نیز درگیر کرده بود. یک عکس اشعه ایکس ساده فالانکس پروگزیمال آسیب دیده و نکروزه را نشان داد که نشان دهنده زخم پای دیابتی با استئومیلیت بود. در سه ماه گذشته، او از داروهای ضد دیابت و آنتی بیوتیک استفاده می کرد اما پاسخ قابل توجهی دریافت نکرده بود و به او پیشنهاد قطع انگشت پا داده شد. از این رو او برای ادامه درمان به بیمارستان دانشگاه Amer Roadمراجعه کرد.

درDFU با استئومیلیت، اغلب به جراحی برای برداشتن استخوان نکروز و عفونی و بافت نرم نیاز است. نویسندگان خاطرنشان کردند که با یک رویکرد جامع به این درمان‌های چندوجهی آیورودا، در برخی موارد می‌توان به بهبود کامل استخوان و زخم دست یافت.

زخم و استخوان بیمار در کمتر از سه ماه بهبود یافت. رضایت و تحمل بیمار بدون عوارض جانبی سیستمیک یا موضعی بالا بود و بیمار داروها را به خوبی پذیرفت.

محققان در پایان گفتند: ما به شدت این روش های درمانی جامع را برای کاهش هزینه ها و بهبود التیام زخم توصیه می کنیم، زیرا درمانDFU ، یک فرآیند گران و زمان بر است.

منبع:

Bopparathi, S., & K.V, N. R. (2023). Diabetic foot ulcer with osteomyelitis, successfully treated with the holistic approach of multiple ayurvedic treatment modalities - A case report. International Journal of Surgery Case Reports, 107, 108315. https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2023.108315

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/woman-with-diabetic-foot-ulcer-and-osteomyelitis-successfully-treated-with-ayurvedic-treatment-case-report-111842