یک داروی ضد دیابت می تواند برای درمان بیماری پارکینسون استفاده شود

24 نوامبر 2020- مشخصه ی اصلی بیماری پارکینسون، تباهی گروهی از سلولهای عصبی دوپامینرژیک در مغز است که نقش اصلی را در شروع و هماهنگی حرکت دارند. هنگامی که این سلول های عصبی از بین می روند، منجر به بی حرکتی(akinesia)، کندی حرکت(bradykinesia)، سفتی عضلات و لرزش می شود.

در سلولهای عصبی دوپامینرژیکی که تحت تاثیر این بیماری قرار می گیرند، پروتئین خاصی به نام آلفا ساینوکلئین تجمع می یابد که ساختارهایی به نام اجسام Lewy را تشکیل می دهد، تعداد این اجسام لویی با شدت بیماری ارتباط دارند. در مراحل اولیه تجمع پروتئین اجسام کوچکی تولید می شود که دارای طیف وسیعی از اثرات سمی هستند، بسیاری از آنها هنوز به طور کامل تعریف نشده اند.

در مقاله ی " تجمع آلفا-ساینوکلئین باعث افزایش هدایت نورونهای دوپامین ماده سیاه می شود، تاثیری که تا حدودی توسط گلی بن کلامید مهارکننده ی کانال KATP معکوس می شود"، که در مجله ی eNeuro منتشر شده است، محققان دانشگاه وارویک دریافتند که با دادن غلظت پایینی از نوع خاصی از تجمعات پروتئین آلفا ساینوکلئین به سلولهای عصبی منفرد دوپامینرژیک، یک کانال در غشای سلول باز می شود، که تحریک پذیری عصبی را تا حد زیادی کاهش می دهد.

دکتر Emily Hill، ازدانشکده علوم زندگی در دانشگاه وارویک، گفت: فقط با تزریق غلظت کمی از اجسام لویی متشکل از آلفا ساینوکلئین، به سلولهای عصبی منفرد دوپامینرژیک می توان تغییرات اولیه ای را در عملکرد عصبی ایجاد کرد، که ممکن است قبل از شروع بالینی بیماری رخ دهد. ما مشاهده کردیم که تحریک پذیری سلول های عصبی از طریق باز شدن یک کانال غشایی به طور قابل توجهی کاهش می یابد. سپس فکر کردیم اگر بتوانیم این کانال را مسدود کنیم شاید بتوانیم از این اثرات اولیه ی سمی جلوگیری کنیم.

دکتر Mark Wall، از دانشکده علوم زندگی در دانشگاه وارویک، گفت: برخی شواهد نشان داد که کانال غشایی باز شده نوعی کانال به نام کانال KATP است که می تواند توسط برخی داروهای ضد دیابت موجود مسدود شود. با کمال خوشحالی متوجه شدیم که اثرات تجمع آلفا ساینوکلئین را می توانیم توسط داروی ضد دیابت "گلی بن کلامید" بشدت کاهش دهیم.

دکتر Emily، افزود: ممکن است داروهای موجود برای درمان بیماری های مختلف دوباره مورد استفاده قرار گیرند. مشخص شده است که شیوع پارکینسون در بیماران تحت درمان برای دیابت نوع 2، کمتر است. درک مکانیسم های اساسی پاتولوژی آلفا ساینوکلئین در سلول های عصبی مغزی منفرد می تواند منجر به ایجاد اهداف درمانی جدید برای بیماری پارکینسون شود.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20201124/Anti-diabetic-drug-could-be-repurposed-for-treating-Parkinsons-disease.aspx