کیفیت کنترل دیابت نوع 2 می تواند در خطر ابتلا به زوال عقل نقش داشته باشد

12اکتبر 2021- مدت هاست که مشخص شده است که دیابت نوع 2 با خطر بالاتری برای ابتلا به بیماری زوال عقل مرتبط است. با این حال، در مورد خطر ابتلا به اختلال شناختی، که یک مرحله پیش بالینی یا بسیار زودهنگام از زوال عقل است، تحقیقات متناقض بوده است.

دوازده سال پیگیری

محققان موسسه کارولینسکا بیش از 2500 فرد بالای 60 سال را به مدت دوازده سال زیر نظر گرفتند. هیچ یک از شرکت کنندگان هنگام شروع مطالعه تشخیص زوال عقل نداشتند، اما بیش از 700 نفر از آنها دارای اختلال شناختی (زوال عقل پیش بالینی) بودند. بیش از 1800 نفر باقیمانده، هیچ گونه اختلال شناختی نداشتند. محققان، میزان کنترل بلند مدت قند خون (HbA1C) و CRP( یک نشانگر التهابی)، را در این افراد اندازه گیری کردند. در آغاز مطالعه، 8.6 درصد از شرکت کنندگان مبتلا به دیابت نوع 2 و تقریباً از هر سه نفر یک نفر به پیش دیابت مبتلا بود.

پس از دوازده سال، تقریباً 30 درصد از شرکت کنندگان دچار اختلال شناختی شدند. از افرادی که در ابتدای مطالعه دچار زوال عقل پیش بالینی بودند، 20 درصد دچار زوال عقل شدند. محققان توانستند تجزیه و تحلیل های ظریفی در مورد نقش دیابت نوع 2 در ایجاد زوال عقل انجام دهند و دریافتند که عامل مهم ابتلا به دیابت نیست، بلکه کیفیت کنترل دیابت است به عبارت دیگر این که دیابت چقدر خوب کنترل شود. بر اساس گایدلاین های درمانی برای افراد مسن،HbA1C  بیش از 7.5 درصد به عنوان دیابت کنترل نشده در نظر گرفته می شود. در این مطالعه، افراد مبتلا به بیماری دیابت کنترل نشده، در مقایسه با افراد بدون دیابت، دو برابر بیشتر دچار دمانس پیش بالینی بودند و بیماری زوال عقل پیش بالینی در آنها سه برابر بیشتر از افراد غیر دیابتی به بیماری زوال عقل بالینی پیشرفت کردند.

پیشگیری امری حیاتی است

محققان همچنین خطر اختلال در سلامت شناختی را در شرکت کنندگانی که مبتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی بودند،- در این مورد شامل فیبریلاسیون دهلیزی، نارسایی قلبی یا بیماری عروق کرونر-، بررسی کردند. بیماری قلبی می تواند یک عارضه در دیابت نوع 2 و نشانه ای از بیماری شدیدتر دیابت باشد. افرادی که بطور همزمان به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی مبتلا بودند، در مقایسه با افرادی که نه به دیابت نوع 2 و نه به بیماری قلبی مبتلا نبودند، دو برابر بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل پیش بالینی یا بیماری زوال عقل بودند. با این حال، ابتلا به هر یک از این دو بیماری به تنهایی یعنی دیابت نوع 2 یا بیماری قلبی، با خطر بالاتری همراه نبود.

ابیگیل داو، دانشجوی دکترا در مرکز تحقیقات پیری در گروه عصب شناسی، علوم مراقبت و جامعه در موسسه کارولینسکا، گفت: مهم این است که چقدر خوب دیابت کنترل شود. از آنجایی که در حال حاضر درمانی برای زوال عقل وجود ندارد، پیشگیری حیاتی است، و در اینجا شواهدی وجود دارد که نشان می دهد پیشگیری از زوال عقل با کنترل دقیق دیابت ممکن است. نتایج ما همچنین احتمالا دلیل نتایج متناقض مطالعات پیشین را توضیح می دهد، چرا که تعداد کمی از آنها کیفیت کنترل دیابت را در شرکت کنندگان در نظر گرفته بودند.

افزایش سطح پروتئین واکنشی C

در دیابت نوع 2، وجود التهاب مزمن در بدن معمول است. همین امر در مورد بسیاری از بیماری های قلبی عروقی و زوال عقل صدق می کند. در این مطالعه، محققان به اندازه گیری های نشانگر التهاب(CRP) ، افراد شرکت کننده دسترسی داشتند و توانستند مشاهده کنند که دمانس پیش بالینی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای سطح CRP بالا، سه برابر بیشتر به بیماری زوال عقل پیشرفت می کند.

داو گفت: به نظر می رسد افرادی که دارای سطوح بالاتری از CRP هستند، سریعتر دچار اختلال شناختی می شوند. به نظر می رسد التهاب نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند، اما برای درک بهتر نقش آن به مطالعات بیشتری نیاز است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-10-well-controlled-diabetes-dementia.html