5ژوئیه 2024- مطالعه اخیراً منتشر شده در مجله ی Diabetes/Metabolism Research and Reviews، تأثیر قابل توجه کنترل طولانی مدت قند خون را بر ایجاد عوارض دیابت در افرادی که در دوران کودکی به دیابت نوع 1 مبتلا شده اند، نشان داد. محققان در این مطالعه ی کوهورت طولی طی 3 دهه، رابطه بین میانگین وزنی بلندمدت هموگلوبین گلیکوزیله(wHbA1c)، تغییر پذیری HbA1c، مدت زمان دیابت و پروفایل لیپیدی را در زمینه نوروپاتی محیطی دیابتی (DPN)، نفروپاتی و رتینوپاتی ارزیابی کردند.

این مطالعه در مجموع 49 بیمار (21 زن و 28 مرد) را که در دوران کودکی، بیماری دیابت نوع 1 برای آنها تشخیص داده شده بود، با بررسی آزمایشات نوروفیزیولوژیکی، آزمایش خون و معاینات بالینی پس از میانگین مدت دیابت 7.7 سال دنبال کردند. سپس این بیماران طی یک دوره ی پیگیری طولانی به طور متوسط ​​30.6 سال مجددا مورد معاینه قرار گرفتند.

این تحقیق wHbA1c را با ادغام تمام مقادیر HbA1c ثبت شده از زمان تشخیص دیابت محاسبه کرد، در حالی که تغییر پذیری HbA1c با استفاده از انحراف استاندارد همه ی اندازه‌گیری‌ها، تعیین شد. پروفایل لیپیدی برای شناسایی هر گونه همبستگی با نوروپاتی محیطی دیابتی تجزیه و تحلیل شد و داده‌های مربوط به سایر عوارض دیابت از پرونده‌های پزشکی این بیماران استخراج شد.

نتایج نشان داد که 51٪ از بیماران (25 نفر از  نفر49) به نوروپاتی محیطی دیابتی مبتلا شدند که توسط معیارهای الکتروفیزیولوژیکی تأیید شد. با گذشت زمان، مطالعات هدایت عصبی بدتر شدن قابل توجهی را در دامنه و سرعت هدایت اعصاب مدیان، پرونئال و سورال نشان داد. بیمارانی که مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی تشخیص داده شدند، در مقایسه با افراد بدون نوروپاتی، مدت زمان به مراتب طولانی‌تری با دیابت زندگی کرده بودند،wHbA1c  بالاتر و تغییر پذیری بیشتری در سطوح HbA1c داشتند.

این مطالعه مشخص کرد که مقدار wHbA1c برابر با 7.8% (62 میلی مول بر مول) یا بالاتر با ایجاد DPN مرتبط است. هیچ بیماری با wHbA1c زیر این آستانه، به نوروپاتی مبتلا نشد و این نشان دهنده نقش حیاتی حفظ سطوح پایین تر HbA1c در جلوگیری از عوارض طولانی مدت است. وجود آلبومینوری و رتینوپاتی با نوروپاتی همبستگی مثبت داشت که ماهیت به هم پیوسته ی عوارض دیابت را برجسته کرد. این یافته ها نشان می دهد که کنترل دقیق و مداوم قند خون در کاهش خطر ابتلا به عوارض متعدد مرتبط با دیابت ضروری است.

این مطالعه ی گسترده نشان داد که بیش از نیمی از بیمارانی که در دوران کودکی به دیابت نوع 1 مبتلا شده بودند، پس از 30 سال دچار DPN شدند. همچنین، به نظر می رسد حفظ wHbA1c کمتر از 62 میلی مول در مول (7.8٪) یک عامل کلیدی در جلوگیری از شروع نوروپاتی باشد. این داده ها بر لزوم مدیریت مداوم و هوشیارانه دیابت از سنین پایین برای کاهش خطر مشکلات شدید سلامتی در درازمدت تاکید می کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/strict-glycemic-control-can-reduce-complications-in-childhood-onset-type-1-diabetes-patients-finds-study-131001