کمبود ویتامین D خطر ابتلا به دیابت نوع 1 را افزایش نمی دهد

25 فوریه 2021- بر اساس یک مطالعه ی جدید، کمبود میزان ویتامین D از نظر ژنتیکی تأثیر زیادی بر خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در افراد اروپایی ندارد.

بر اساس مطالعه ی منتشر شده در مجله ی دسترسی آزادPLOS Medicine ، توسط دکترDespoina Manousaki  و همکارانش از CHU Sainte Justine و دانشگاه مونترال در کانادا، میزان ویتامین D از نظر ژنتیکی تأثیر زیادی بر خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در افراد اروپایی ندارد.

دیابت نوع 1 یک بیماری خود ایمنی مادام العمر نسبتاً شایع است که بار اقتصادی قابل توجهی را به افراد و سیستمهای بهداشتی تحمیل می کند. شیوع آن در سراسر جهان در حال افزایش است و هیچ مداخله شناخته شده ای برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری وجود ندارد. کمبود ویتامین D در مطالعات مشاهده ای با دیابت نوع 1، همراه بوده است، اما شواهدی از تأثیرعلیتی کمبود ویتامین D از آزمایش های کنترل شده ی تصادفی وجود ندارد.

در این مطالعه ی جدید، محققان از یک طرح تصادفی مندلی برای بررسی اینکه آیا کاهش سطح ویتامین D از نظر ژنتیکی، خطر ابتلا به دیابت نوع 1 را افزایش می دهد، استفاده کردند. تصادفی سازی مندلی روشی است که با استفاده از تغییرات اندازه گیری شده در ژن های مرتبط با بیماری، تأثیر علیتی قرار گرفتن در معرض بیماری، را بررسی می کند. این مطالعه ی تصادفی مندلی دو نمونه ای شامل یک مطالعه ی همخوانی سراسر ژنومی(GWAS)ویتامین D شامل 443،734 فرد اروپایی و GWAS دیابت نوع 1 شامل 9358 مورد مبتلا به دیابت نوع 1 و 15705 فرد کنترل بود.

نتایج از تأثیر زیاد غلظتهای ویتامین D بر خطر ابتلا به دیابت نوع 1 پشتیبانی نمی کند(نسبت شانس: 1.09 ، اطمینان 95٪: 0.86 تا 1.40، 0.48p =). با این حال، اثرات کوچکتر ممکن است وجود داشته باشد، و نتایج ممکن است برای جمعیت های غیر اروپایی قابل استفاده نباشد.

این یافته ها حاکی از آن است که ارتباطات اپیدمیولوژیک قبلی بین ویتامین D و دیابت نوع 1 می تواند به دلیل عوامل مخدوش کننده مانند عرض جغرافیایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید باشد. به گفته دکتر مانوساکی: "یافته های ما تأثیر زیاد سطوح ویتامین D بر دیابت نوع 1 را تأیید نمی کند، اما ممکن است اثرات کوچکتری وجود داشته باشد که ما نتوانسته باشیم آنها را تشخیص دهیم. تا زمانی که شواهد بیشتری ازRCT های بزرگ ارائه نشود، ما نمی توانیم استفاده از مکمل ویتامینD را به عنوان یک استراتژی بمنظور جلوگیری از دیابت نوع 1 در افراد در معرض خطر، به عنوان مثال خواهران و برادران یا فرزندان افراد مبتلا به دیابت نوع 1، پیشنهاد دهیم.

منبع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210225143656.htm