کشف موفقیت آمیزی که می تواند راه را برای تولید مسکن های جدید غیراپیوئیدی برای درمان دردهای نوروپاتی هموار کند

8 سپتامبر 2021- محققان دانشگاه موناش به یک کشف بزرگ دست یافتند که می تواند راه را برای ایجاد مسکن های جدید غیراپیوئیدی برای درمان ایمن و موثر دردهای نوروپاتی هموار کند .این تحقیقات در مجله معتبر Nature منتشر شده است.

درد نوروپاتیک یک نوع درد مزمن است که در صورت آسیب به سیستم عصبی یا عملکرد ناصحیح آن ایجاد می شود و می تواند ناشی از جراحت، عفونت ویروسی یا درمان سرطان باشد، یا علامت یا عارضه ی بیماریهایی مانند مولتیپل اسکلروزیس و دیابت باشد.

در مطالعه ی جدید، محققان موسسه داروسازی موناش (MIPS) و موسسه کشف بیومدیسین موناش(BDI) ، روش جدیدی برای هدف قرار دادن پروتئین گیرنده آدنوزین A1 کشف شد، که مدتهاست به عنوان یک هدف درمانی امیدوار کننده برای مسکن های غیرافیونی برای درمان دردهای نوروپاتیک شناخته شده است، اما تاکنون محققان در توسعه ی این نوع از داروهای مسکن به دلیل عدم هدفمندی کافی آنها برای هدف قرار دادن تنها این نوع گیرنده و همچنین عوارض جانبی نامطلوب ناموفق بودند.

در این مطالعه، محققان موناش از الکتروفیزیولوژی و مدل های درد پیش بالینی استفاده کردند تا نشان دهند که یک کلاس خاص از مولکول ها، به نام "تعدیل کننده ی آلوستریک مثبت" (PAM) ، می توانند با اتصال به یک ناحیه ی متفاوت از گیرنده آدنوزین A1، آن را بسیار هدفمندتر از فعال کننده های سنتی که قبلاً بررسی شده اند، مورد هدف قرار دهد.

پیشرفت دیگر در این مطالعه، استفاده از میکروسکوپ الکترونی کرایو (cryoEM) برای بررسی ساختار با وضوح بالا گیرندهA1 ، حین اتصال به فعال کننده طبیعی آن، یعنی آدنوزین و یک ضد درد PAM، بود. بنابراین محققان، اولین تصویر فوری از محل اتصال این داروها را در سطح اتمی ارائه دادند.

درد مزمن همچنان یک بار جهانی برای سلامت عمومی است، زیرا فقدان گزینه های درمانی فعلی منجر به وابستگی بیش از حد به مسکن های افیونی می شود، که در بیماران مبتلا به درد مزمن (به ویژه دردهای نوروپاتیک) تسکین محدودی ایجاد می کند، در حالی که عوارض جانبی شدیدی مانند افسردگی تنفسی (هیپوونتیلیشن) و اعتیاد را بهمراه دارد.

کشف جدید محققان موناش این فرصت را در اختیار محققان قرار می دهد تا داروهای غیرافیونی بدون چنین عوارضی را تولید کنند.

پروفسور آرتور کریستوپولوس، نویسنده و محقق دانشکده داروسازی و علوم دارویی MIPS، گفت: جهان در چنگال بحران مواد افیونی است و نیاز مبرمی به داروهای بی خطر و موثرغیرافیونی وجود دارد.

پروفسور Wendy Imlach، سرپرست آزمایشگاه مکانیسم های درد در BDI و نویسنده مشترک این مقاله، اظهار داشت: این مطالعه به ما کمک کرد تا مکانیسم های زیربنایی اقدامات دارویی آلوستریک را بهتر بشناسیم. یکی از کشفیات هیجان انگیز ما این بود کهPAM ها نه تنها می توانند درد نوروپاتیک را با حداقل عوارض ناخواسته، تسکین دهند، بلکه در واقع هر چه سیگنال های درد در نخاع بیشتر شود، سطح اثر بخشی آنها افزایش می یابد- به این ترتیب پتانسیل داروهای آلوستریک که به طور منحصر بفردی به نوع بیماری حساس هستند، برجسته می شود.

پروفسور کریستوپولوس، گفت: این مطالعه چندرشته ای در حال حاضر یک سکوی پرتاب ارزشمند برای مرحله بعدی کشف داروها برای ما فراهم کرده است، که از بینش های مبتنی بر ساختار برای طراحی داروهای جدید آلوستریک غیراپیوئیدی برای درمان موفقیت آمیز دردهای مزمن استفاده می کند.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20210908/Breakthrough-discovery-could-pave-the-way-for-new-non-opioid-painkillers-to-treat-neuropathic-pain.aspx