دیابت بیماری قرن

کتاب مشاور دیابت

 

کتاب پاسخ به سؤالات رایج دیابتی

 

CD های آموزشی

 

 

 

پاورپوینهای آموزشی: 

·         روشهای پیشگیری ومراقبت از پای دیابتی  ،

·        آموزش تزریق انسولین ،

·        برنامه ریزی غذایی ،

·        آموزش ورزش های مفید به افراد دیابتی 

·        دیابت قندی چیست؟

·        کنترل دیابت نوع 2 از طریق تغذیه

·        ورزش ودیابت

·         در مورد دیابت بیشتر بدانیم

·         پاسخ به سئوالات تغذیه ای دیابت

·         مراقبت از پا در بیماران دیابتی

·         دیابت بارداری

·        مدیریت دیابت

·         مقاومت به انسولین