20 ژانویه 2023- بر اساس مطالعه‌ ای که در ژورنال تغذیه، متابولیسم و بیماری‌های قلبی عروقی منتشر شده است، یک ارتباط دوز- پاسخ مثبت بین مصرف کلسترول غذایی (DC[1]) و بروز دیابت نوع 2 وجود دارد که در کشورهای غربی مشهودتر است. محققان توصیه کردند که با کاهش مقدار مصرف کلسترول رژیم غذایی از ابتلای خود به دیابت نوع 2 جلوگیری کنید، این کار برای افرادی که در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند، ضروری است.

کلسترول غذایی، یک ماده مغذی رایج در رژیم غذایی روزمره ی ما است که بوِیژه در رژیم های غذایی غربی بوفور یافت می شود. کلسترول غذایی، با اختلال در عملکرد سلول های بتای پانکراس مرتبط است. برخی از مطالعات ارتباط بین کلسترول غذایی و بروز دیابت را نشان داده اند، در حالی که برخی این ارتباط را نفی کرده اند.

در سال 2013، انجمن دیابت آمریکا (ADA) توصیه کرد که مصرف DC را به کمتر از 300 میلی گرم در روز محدود کنید. سپس این توصیه در سال 2015 تغییر کرد.

هدف دکترYuehua Li  و همکارانش از بخش کاردیولوژی بیمارستان Fuwai ، وابسته به مرکز ملی بیماریهای قلبی عروقی و آکادمی علوم پزشکی چین، ارزیابی رابطه دوز- پاسخ بین مصرف کلسترول غذایی (DC) و بروز دیابت نوع 2 (T2DM) بود. برای این منظور محققان به جستجوی مطالعات در  PubMed،Embase  و پایگاه داده کتابخانه کاکرین با کلمات کلیدی "کلسترول رژیم غذایی" و "دیابت" پرداختند. از 14272 مقاله ی یافت شده، 121 مقاله برای بررسی انتخاب شدند. مطالعات آینده‌نگر با نقطه پایانی ابتلا به دیابت نوع 2 وارد این متاآنالیز شدند. از مدل اثر تصادفی وزن شده با واریانس معکوس استفاده شد. تجزیه و تحلیل متارگرسیون و زیرگروهی برای کشف منابع بالقوه ناهمگنی با ویژگی‌های مشخصه هر مطالعه انجام شد. برای برآورد رابطه دوز-پاسخ از مدل‌های رگرسیون اسپلاین‌های مکعبی محدود استفاده شد. در نهایت 11 مطالعه آینده نگر شامل 355230 نفر وارد این متاآنالیز شدند. هشت مطالعه در کشورهای غربی و سه مطالعه در کشورهای شرقی انجام شده بود. سن افراد شرکت کننده 49 تا 73.2 سال بود. مدت زمان پیگیری مطالعات از 5.0 تا 20.8 سال بود.

نتایج این متاآنالیز به شرح زیر است:

·  در مقایسه با کمترین مصرف DC، بالاترین مصرف DC با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 همراه بود(نسبت خطر 1.15).

·  تجزیه و تحلیل های زیرگروهی نشان داد که این ارتباط مثبت در کشورهای غربی بیشتر از کشورهای شرقی مشهود است (نسیت خطر 1.19).

·  به ازای افزایش هر 100 میلی گرم در روز مصرف DC، نسبت خطر ترکیبی به ترتیب در کشورهای غربی و شرقی برای بروز دیابت نوع 2 برابر با 1.05، ، 1.01 بود.

محققان نتیجه گیری کردند که یک ارتباط دوز-پاسخ مثبت بین مصرف DC و بروز T2DM وجود دارد که در کشورهای غربی مشهودتر است. آنها گفتند: نتایج ما کاهش مصرف DC را برای جلوگیری از دیابت نوع 2، به ویژه به جمعیت های پرخطر قلبی عروقی توصیه می کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/low-dietary-cholesterol-intake-vital-to-prevent-diabetes-especially-for-people-at-higher-cv-risk-105773

 [1] Dietary Cholesterol