کاهش نشستن و افزایش فعالیت بدنی سبک، خطر ابتلا به دیابت را در افراد مسن با چاقی شکمی کاهش می دهد

9سپتامبر 2021- اندازه ی دور کمر می تواند بر نوع تمریناتی که برای متابولیسم گلوکز در افراد مسن مفید هستند، تأثیر بگذارد. طبق مطالعه اخیر انجام شده در شهر اولو فنلاند، افزایش فعالیت بدنی سبک و کاهش زمان نشستن با بهبود متابولیسم گلوکز در افراد مسن با چاقی شکمی مرتبط است. از سوی دیگر، فعالیت بدنی سریع برای متابولیسم گلوکز در افراد مسن لاغر موثرتر است.

این مطالعه بخشی از نظرسنجی مبتنی بر جمعیت Oulu1945 است که توسط دانشگاه اولو و گروه پزشکی و ورزشیODL ، انجام شده است و شامل بیش از 700 شرکت کننده 67 تا 70 ساله در این مطالعه در سال 2013-2015 بود. فعالیت بدنی و زمان بی تحرکی با شتاب سنج مچ دست به مدت دو هفته در این افراد کنترل شد. متابولیسم گلوکز با آزمایش تحمل گلوکز خوراکی اندازه گیری شد. شرکت کنندگان بر اساس اندازه ی دور کمر در سه گروه (لاغر، معمولی و چاق) طبقه بندی شدند. ارتباط بین زمان نشستن، فعالیت بدنی و متابولیسم گلوکز به طور جداگانه در هر گروه مورد بررسی قرار گرفت.

در گروه دارای چاقی شکمی، فعالیت بدنی سبک به کاهش سطح انسولین ناشتا و کاهش مقاومت به انسولین در بدن کمک کرد. زمان نشستن زیاد با تحمل ضعیف تر گلوکز همراه بود. در میان افراد مسن لاغر، ورزش سریع و سنگین با سطح انسولین پایین تر همراه بود.

دکتر Miia Länsitie، که این مطالعه بخشی از پایان نامه ی دکتریاودر دانشگاه اولو بود، گفت: مطالعه ی ما برای اولین بار نشان داد که ارتباط بین فعالیت بدنی و متابولیسم گلوکز در افراد مسن به اندازه ی دور کمر بستگی دارد. خطر دیابت نوع 2 با افزایش سن به سرعت افزایش می یابد و چاقی شکمی مهمترین عامل خطر برای این بیماری است. توصیه های فعلی فعالیت بدنی برای بسیاری از افراد مسن بسیار طاقت فرسا است و این افراد به دستورالعمل های فردی تری با در نظر گرفتن ظرفیت عملکردی خود، نیاز دارند. این داده های مبتنی بر جمعیت در مورد افراد مسن منحصر به فرد هستند زیرا در مطالعات مشابه ی قبلی، داده ها بر اساس اندازه گیری با شتاب سنج، جمع آوری نشده بود. بر اساس این مطالعه، افراد مسن، به ویژه کسانی که اضافه وزن دارند، باید برای کاهش زمان نشستن و افزایش ورزشهای سبک تشویق شوند، زیرا این دو کار می تواند مزایای قابل توجهی برای سلامتی آنها داشته باشد.

تخمین زده می شود که حدود نیم میلیون فنلاندی به دیابت نوع 2 مبتلا باشند و این بیماری به ویژه در افراد مسن شایع است. چاقی یک عامل خطر اصلی برای دیابت نوع 2 است و فعالیت بدنی پایین یکی از عوامل اصلی چاقی است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-09-physical-diabetes-abdominally-obese-older.html