11 ژوئیه 2022-  نتایج یک مطالعه ی جدید که در medRxiv.org بصورت پیش چاپ منتشر شده است، نشان می‌دهد که چاقی ممکن است کاهش پاسخ آنتی‌بادی به واکسیناسیون SARS-CoV-2 را تسریع کند و باعث افزایش گسترش عفونتهایCOVID-19 ، در جامعه علیرغم واکسیناسیون شود.

این یافته ها شواهدی مبنی بر کاهش ظرفیت آنتی بادی خنثی کننده، 6 ماه پس از واکسیناسیون اولیه در افراد مبتلا به چاقی شدید را مستند کرد. این یک مطالعه ی بزرگ شامل بررسی بیش از 3.5 میلیون نفر بود که حداقل دو دوز واکسن کووید-19 را دریافت کرده بودند، از جمله بیش از 650هزار فرد مبتلا به چاقی.

چاقی با بیماری هایی همراه است که به طور مستقل خطر ابتلا به COVID-19 شدید را افزایش می دهد، از جمله دیابت نوع 2، بیماری مزمن کلیوی، و نارسایی قلبی.نویسندگان به این نتیجه رسیدند که احتمالاً دوزهای تقویت کننده ی اضافی یا مکرر برای حفظ تاثیر محافظتی واکسن برای افراد چاق در برابرCOVID-19  ، مورد نیاز است.

در این مطالعه طولی آینده نگر، بروز و شدت عفونت های COVID-19 و پاسخ های ایمنی در گروهی متشکل از بیش از 3.5 میلیون بزرگسال، از پایگاه داده مراقبت های بهداشتی اسکاتلند که دو یا سه دوز واکسن COVID-19 دریافت کرده بودند، بررسی شد. این داده ها از مطالعه EAVE II که در دانشگاه ادینبورگ متمرکز است، به دست آمد.

حدود 16% افراد دارای چاقی با شاخص توده بدنی بین 30 تا 39.9 کیلوگرم بر متر مربع بودند، و 3% دیگر دچار چاقی شدید، باشاخص توده ی بدنی 40 کیلوگرم بر متر مربع یا بیشتر بودند.

اگرچه در این مقاله ی پیش چاپ، نوع واکسن ها مشخص نشده است، در گزارش دیگری از مطالعهEAVE II  گفته شده بود که واکسن های تجویز شده در اسکاتلند از فرمولاسیون Pfizer-BioNTech و Oxford-AstraZeneca بوده اند.

نتایج کلیدی

بین 14 سپتامبر 2020 تا 19 مارس سال جاری، 10,983 نفر (0.3٪ از کل گروه؛ 6.0 رویداد در هر 1000 نفر-سال) مبتلا به کووید-19 شدید شدند، که شامل 9733 بستری در بیمارستان و 2207 فوتی بود ( 957 نفر از کسانی که در بیمارستان بستری شده بودند نیز فوت کردند).

افراد مبتلا به چاقی یا چاقی شدید پس از دوز دوم و سوم واکسن(تقویت کننده یا بوستر) در معرض خطر بیشتری برای بستری شدن در بیمارستان یا مرگ ناشی از COVID-19 قرار داشتند.

در مقایسه با افراد با وزن طبیعی، افرادی که دارای چاقی شدید( BMIبالاتر از 40) بودند، به طور قابل توجهی در معرض خطر ابتلا به کووید-19 شدید پس از دوز دوم واکسن بودند، با نسبت نرخ تعدیل شده 1.76، در حالی که افراد دارای چاقی استاندارد(نمایه ی توده ی بدنی30 تا 40) با نسبت نرخ تعدیل شده 1.11 در معرض خطر متوسط، ​​​​اما به طور معنی داری افزایش یافته، بودند.

ابتلا به عفونت کووید-19، پس از دوز دوم، برای افراد دارای چاقی شدید، چاقی و وزن طبیعی به ترتیب در هفته های 10، 15 و 20 ام رخ داد.

تست تعامل نشان داد که اثربخشی واکسن به طور قابل توجهی در طول زمان در بین گروه‌های BMI کاهش می‌یابد و با افزایش BMI، تاثیر محافظتی واکسن سریع‌تر کاهش می‌یابد.

نتایج حاصل از مطالعات ایمونوفنوتایپینگ که در زیرگروهی متشکل از ده ها نفر با چاقی شدید یا وزن طبیعی انجام شد، کاهش قابل توجهی را در قدرت پاسخ آنتی بادی در افراد دارای چاقی شدید 6 ماه پس از دوز دوم یا سوم واکسن نشان داد.

 نویسندگان هیچ محدودیتی را برای این مطالعه مشخص نکردند. در مورد دریافت بودجه ی تجاری برای این مطالعه اطلاعاتی فاش نشد، تنهایکی از نویسندگان این مقاله از Wellcome بودجه دریافت کرده بود.

این خلاصه‌ای از یک مطالعه تحقیقاتی پیش از چاپ با عنوان "کاهش سریع پاسخ هومورال به واکسن‌های SARS-CoV-2 در چاقی" است، که توسط محققان عمدتاً در دانشگاه کمبریج، بریتانیا، در سایتmedRxiv ، منتشر شده است. این مطالعه هنوز مورد بازبینی داوران علمی قرار نگرفته است. متن کامل این مطالعه را می توانید در  medRxiv.org بیابید.

منبع:

https://www.medscape.com/viewarticle/976858?src=