پیش دیابت با خطر افسردگی ماژور مرتبط است

11اکتبر 2021- بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله ی آمریکایی Psychiatry منتشر شد، هم پیش دیابت و هم سطح غیر طبیعی چربی خون (کلسترول و تری گلیسیرید) با افزایش خطر ابتلا به اختلال افسردگی ماژور مرتبط هستند.

نویسندگان این مطالعه اشاره کردند که ارتباط دیابت در مطالعات قبلی با افزایش خطر ابتلا به افسردگی مشخص شده بود. با این حال، در تعداد محدودی از تحقیقات تأثیر افزایش قند خون- قبل از رسیدن به سطح دیابت - بر خطر ابتلا به اختلالات سلامت روان بررسی شده بود. در این مطالعه، محققان نحوه ی ارتباط سه معیار مختلف با خطر ابتلا به اختلال افسردگی ماژور را مورد بررسی قرار دادند: پیش دیابت (سطح گلوکز ناشتا 100 میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر)، نسبت تری گلیسیرید به کلسترولHDL (لیپوپروتئین با چگالی بالا یا خوب) و چربی مرکزی (چربی شکمی).

محققان به بررسی تاثیر این عوامل بر خطر ابتلا به افسردگی هم در زمان ثبت نام در این مطالعه و هم هنگامی که این عوامل پس از دو سال تغییر کردند؛ پرداختند. در هر دو زمان، آنها این اندازه گیری ها را با خطر ابتلا به اختلال افسردگی ماژور در طول دوره پیگیری نه ساله مقایسه نمودند. شرکت کنندگان در این مطالعه 601 فرد 18 تا 65 ساله بودند که در مطالعه ی افسردگی و اضطراب هلند (NESDA) شرکت کردند و در زمان ثبت نام هیچ سابقه شخصی از افسردگی یا اختلالات اضطرابی نداشتند.

پیش دیابت با افزایش خطر ابتلا به افسردگی ماژور مرتبط است

در طول دوره پیگیری، 14 درصد از شرکت کنندگان دچار اختلال افسردگی ماژور شدند. محققان دریافتند که احتمال ابتلا به افسردگی شدید برای شرکت کنندگانی که در زمان ثبت نام در مطالعه، نسبت تری گلیسیرید به HDL، بالایی داشتند، 89 درصد بالاتر بود، در حالی که افرادی که در شروع مطالعه به پیش دیابت مبتلا بودند 37 درصد بیشتر در معرض افسردگی شدید بودند. افرادی که دارای تجمع چربی زیادی در ناحیه ی مرکزی بدن خود بودند- با اندازه دور کمر 100 سانتیمتر (39.4 اینچ) یا بیشتر - 11 درصد بیشتر در معرض افسردگی شدید قرار داشتند.

در بررسی چگونگی تغییر غلظت چربی، سطح قند خون و اندازه ی دور کمر شرکت کنندگان دو سال پس از ثبت نام در این مطالعه، محققان تنها ارتباط یکی از این عوامل را با خطر ابتلا به افسردگی ماژور پیدا کردند: شرکت کنندگانی که در این مدت به پیش دیابت مبتلا شدند، در طول 9 سال پیگیری، 166 درصد بیشتر در معرض افسردگی شدید بودند، در حالی که هیچ ارتباط معنی داری بین بالا رفتن نسبت تری گلیسیرید به کلسترولHDL یا تجمع چربی مرکزی زیاد در آن دو سال، با خطر ابتلا به افسردگی ماژور در طول 9 سال پیگیری نیافتند.

این نتایج این ایده را تقویت می کند که افزایش قند خون و افسردگی اغلب به طور همزمان ایجاد می شوند، اگرچه مشخص نیست که آیا یکی از این عوامل مستقیماً عامل دیگری را ایجاد می کند یا خیر. محققان نتیجه گیری کردند که این یافته ها ممکن است برای ارزیابی خطر ابتلا به افسردگی شدید در بیماران مبتلا به مقاومت به انسولین مفید باشد.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2021/10/11/prediabetes-linked-to-risk-for-major-depression/