23 ژانویه 2023- مطالعه ی اخیر نشان می دهد که علیرغم عرضه ی چندین داروی ضد گلایسمی خوراکی جدید، متفورمین مزایای بیشتری در کاهش خطر زوال عقل و فراتر از کنترل قند خون مرسوم دارد. این مطالعه به صورت آنلاین در ژورنال Endocrine Practiceدر 16 ژانویه 2023 منتشر شد.

متفورمین در 60 سال گذشته همچنان به عنوان محبوب ترین داروهای خوراکی کاهش دهنده ی قند خون باقی مانده است. هنوز هم متفورمین، خط اول درمان دارویی برای اکثر بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (T2DM) است. در سال‌های اخیر، تأیید تعداد زیادی از داروهای هیپوگلایسمی جدید عرضه شده اند که گزینه‌های بیشتری را برای درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، در اختیار پزشکان قرار داده است، از جمله DPP-4i(مهارکننده‌های دی پپتیدیل پپتیداز-4)، GLP-1RA(آگونیست‌های گیرنده پپتید 1 شبه گلوکاگون)، و SGLT-2i(مهارکننده های کوترانسپورتر سدیم-گلوکز 2).

متفورمین یک داروی خط اول درمان است که معمولا برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده می شود و فواید متعددی به جز کاهش سطح قند خون دارد. با این حال، از زمان تایید و عرضه ی عوامل ضد گلایسمی قوی دیگر، ادامه ی درمان با متفورمین به عنوان خط اول درمان دارویی به چالش کشیده شده است. بنابراین،Po-Chih Chen  و همکارانش از دانشگاه پزشکی تایپه، در تایوان، ارتباط بین پایبندی به متفورمین و خطر ابتلا به بیماری پارکینسون (PD) و زوال عقل را در یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت، بررسی کردند.

برای این منظور، محققان بیماران دیابتی که با درمان ترکیبی ضد گلایسمی حاوی متفورمین درمان می شدند را از طریق پایگاه تحقیقاتی بیمه سلامت ملی تایوان شناسایی کردند. سپس بیماران بر اساس سوابق پزشکی سال اول به دو گروه پایبند به متفورمین و غیرپایبند تقسیم شدند. بیماران مبتلا به عوارض شدید دیابت، کسانی که منع مصرف برای متفورمین داشتند و دارای انطباق دارویی ضعیفی بودند، از مطالعه خارج شدند. نتیجه ی نهایی مطالعه تشخیص بیماری پارکینسون یا زوال عقل بود.

یافته های این مطالعه به شرح زیر است:

·        در مجموع 31384 جفت همسان در دو گروه، پس از استفاده از تطابق نمره گرایش وارد این مطالعه شدند و هر دو گروه به طور متوسط به مدت 5 سال پیگیری شدند.

·        خطر زوال عقل در گروه پایبند به متفورمین به میزان قابل توجهی کمتر بود (نسبت خطر تعدیل شده =0.72) اما برای پارکینسون (نسبت خطر تعدیل شده 0.97) چنین نبود.

·        تجزیه و تحلیل زیرگروهی نشان داد که خطر زوال عقل در بیماران مرد و زن گروه پایبند به متفورمین با سنین بالای 65 سال و یا کمتر و مساوی با 65 سال، با یا بدون درمان همزمان با انسولین، به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

·        این اثر تحت تأثیر درمان همزمان با انسولین قرار نگرفت که ممکن است سوگیری ناشی از شدت دیابت را از حذف کند.

محققان نتیجه گیری کردند که علیرغم عرضه ی چندین داروی ضد گلایسمی خوراکی جدید، متفورمین ممکن است بر اساس شواهد واقعی، مزایای بیشتری در کاهش خطر زوال عقل فراتر از کنترل قند خون مرسوم، ارائه دهد.

منبع:

Chen, P., Hong, C., Chen, W., Chan, L., & Chien, L. (2023). Metformin adherence reduces the risk of dementia in patients with diabetes: A population-based cohort study. Endocrine Practice. https://doi.org/10.1016/j.eprac.2023.01.007

Source : Endocrine Practice

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/metformin-adherence-lowers-dementia-risk-in-patients-with-type-2-diabetes-106014