ا  فوریه 2023- بر اساس نامه تحقیقاتی که در 30 ژانویه در JAMA Internal Medicine به صورت آنلاین منتشر شد، یک برنامه ورزش هوازی شدید یا متوسط به مدت 12 ماه می تواند اثرات مفید بلندمدتی بر پیشگیری از دیابت در افراد مبتلا به چاقی مرکزی، داشته باشد.

پرفسور Ying Chen، از دانشگاه فودان در شانگهای، و همکارانش تأثیر طولانی مدت یک مداخله ورزشی شدید یا متوسط 12 ماهه (با نظارت مربی) را بر خطر ابتلا به دیابت در طی 10 سال پیگیری، ارزیابی کردند. تجزیه و تحلیل شامل شرکت‌کنندگان مبتلا به چاقی مرکزی و بیماری کبد چرب غیرالکلی بود که به‌طور تصادفی در گروه تمرین‌های هوازی شدید (73 نفر)، گروه ورزش هوازی متوسط (73 نفر)، یا یک گروه کنترل بدون ورزش (74 نفر) قرار گرفتند. از شرکت کنندگان خواسته شد که رژیم غذایی خود را تغییر ندهند.

محققان هیچ تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها در پیگیری 10 ساله مشاهده نکردند، اگرچه یک ترند از سطوح بالاتری از فعالیت بدنی در اوقات فراغت در گروه‌های ورزشی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. خطر ابتلا به دیابت در گروه ورزش هوازی شدید (خطر نسبی، 0.51) و در گروه ورزش هوازی متوسط (خطر نسبی، 0.47) در مقایسه با گروه بدون ورزش، کمتر بود.

به طور مشابه، هموگلوبین A1c و دور کمر در گروه‌های ورزش شدید و متوسط در مقایسه با گروه بدون تمرین، کاهش معنی‌داری داشت. سطح گلوکز پلاسمای ناشتا و افزایش وزن مجدد در گروه‌های ورزش نسبت به گروه کنترل روند پایین تری داشت، اگرچه از نظر آماری معنی‌دار نبود.

محققان نوشتند: نتایج ما از ورزش به عنوان یک طرح موثر برای مدیریت چاقی برای به تاخیر انداختن پیشرفت دیابت نوع 2 ، حمایت می کند و نشان می دهد که برنامه های ورزشی هوازی شدید و متوسط را می توان برای پیشگیری از دیابت نوع 2 در افراد چاق اجرا کرد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-02-aerobic-long-term-diabetes-obesity.html