5 ژانویه 2023- مطالعه منتشر شده در Diabetes Technology & Therapeutics نشان می دهد که افزایش فعالیت بدنی متوسط تا شدید (MVPA) در بزرگسالان جوان چاق مبتلا به دیابت نوع 1، با بدتر شدن مدیریت قند خون مرتبط است.

کنسرسیومACT1ON ، یک مطالعه ی چند مرحله ای را طراحی کرد که به طور موازی، جنبه های مکانیکی متابولیسم منحصر به فرد و نیازهای انرژتیک افراد مبتلا به  دیابت نوع 1، را در کنار یک مداخله رفتاری با سازگاری دقیق برای تسهیل همزمان مدیریت وزن و در عین حال بهینه سازی گلایسمی ارزیابی کند.

به گفته محققان، از آنجایی که فعالیت بدنی برای مدیریت وزن و سلامت قلب و عروق بسیار مهم است، مطالعات بیشتری برای تعیین مکانیسم زیربنایی این ارتباط مورد نیاز است تا چگونگی حمایت از جوانان مبتلا به دیابت نوع 1 و چاق یا دارای اضافه وزن را در تلاش‌هایشان برای یافتن بهترین روش‌هایی برای افزایش فعالیت بدنی، مشخص گردد.

با استفاده از داده های مطالعه ACT1ON، فرانکلین آر. مونتیس و همکارانش از دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل در آمریکا، تجزیه و تحلیل های ثانویه ای را برای بررسی رابطه ی بین دقایق فعالیت بدنی متوسط تا شدید (MVPA) و قند خون در بزرگسالان چاق مبتلا به دیابت نوع 1، انجام دادند.

آنها دریافتند که فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید هفتگی (MVPA) با سطوح بالاتر HbA1c، کاهش زمان در محدوده و زمان بیشتر بالاتر از محدوده بودن قند خون، مرتبط است.

برای 66 شرکت کننده ی مبتلا به دیابت نوع 1، اطلاعات مربوط به درصد زمان های قند خون کمتر از 70 میلی گرم در دسی لیتر، اطلاعات کنترل قند خون دراز مدت (هموگلوبینA1c )، زمان بالاتر از محدوده بودن قند خون(TAR> 180 میلی گرم در دسی لیتر)، زمان در محدوده(TIR  بین 70-180 میلی گرم در دسی لیتر) ، فعالیت بدنی خود گزارش شده بر اساس پرسشنامه جهانی فعالیت بدنی[GPAQ]  و فعالیت بدنی روز قبل [PDPAR] در ابتدای تحقیق، و سپس 3، 6، و 9 ماه پس از مداخله جمع آوری شد. برای زیر مجموعه ای از 27 شرکت کننده، داده های فعالیت بدنی با تکنولوژی پوشیدنی گردآوری شد. ارتباط ورزش با کنترل قند خون، با استفاده از مدل های رگرسیون اثرات مختلط پس از تنظیم برای متغیرهای جمعیت شناختی، طراحی، رژیم غذایی، و بالینی تعیین شد.

یافته های این مطالعه به این شرح بود:

· در میان بزرگسالان جوان، 19 تا 30 سال باHbA1c 7.9 درصد± 1.4 درصد در شروع تحقیق و شاخص توده بدنی متوسط 30.3 (بین 27.9 تا 33.8)، دقایقبیشترMVPA  معمول در هفته باHbA1c بالاتر بر اساس داده هایGPAQ و داده های فعالیت بدنی استخراج شده از تکنولوژی پوشیدنی، همراه بود.

· نویسندگان ارتباط معنی داری بینMVPA عادتی و معیارهای پایش مداوم قند خون مشاهده نکردند.

· بر اساس داده های  PDPAR، زمانبیشتر MVPAروزانه باTAR بیشتر و کاهشTIR در روز پس از فعالیت بدنی گزارش شده، مرتبط است.

محققان نتیجه گیری کردند که افزایش فعالیت بدنی متوسط تا شدید در بزرگسالان جوان مبتلا به دیابت نوع 1 و چاق، با بدتر شدن گلایسمی مرتبط است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/moderate-to-vigorous-exercise-may-worsen-hba1c-levels-in-young-type-1-diabetes-patients-with-obesity-105143