22 ژانویه 2023- بر اساس مطالعه ی منتشر شده در ژورنال PLOS One، باسیلوس کالمت گورین(BCG)  ممکن است در پیشگیری از دیابت نوع 1 نقش داشته باشد اما از پیشگیری از دیابت نوع 2 حمایت نمی کند، که به احتمال زیاد به دلیل تداخل با متفورمین است.

 دکتر Hans F. Dias و همکارانش از ایالات متحده در این مقاله نوشتند: تحلیل اکولوژیکی ما از داده های جهانی نشان دهنده ی نقش BCG نوزادی در پیشگیری از دیابت نوع 1 به میزان بیشتر و برای دیابت نوع 2 به میزان کمتر است، که برای تأیید این یافته‌ها، آزمایشات بالینی تصادفی‌ بیشتری مورد نیاز است.

دیابت، یک بیماری شایع است که با قند خون بالا مشخص می شود. یک کارآزمایی بالینی قبلی بر روی بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 نشان داد که تکرار واکسیناسیون BCG باعث کاهش مقادیر HbA1c در یک دوره ی چند ساله می شود. در این مطالعه، محققان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا درمانBCG  برای سرطان مثانه، باعث بهبود سطح قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و نوع 2 می شود یا خیر. آنها همچنین بررسی کردند که آیا قرار گرفتن در معرض BCG ممکن است بروزT1D وT2D  را کاهش دهد. آنها این موضوع را با مقایسه ی سیاست های واکسیناسیون BCG در دوران کودکی از یک کشور به کشور دیگر و تأثیر آن بر بروز دیابت نوع 1 و 2، بررسی نمودند.

برای این منظور، محققان ابتدا مجموعه داده های بزرگی از بیماران آمریکایی را از 3 پایگاه داده تجزیه و تحلیل کردند. سپس نوزده فرد مبتلا به دیابت نوع 1 و 106 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 که تحت درمان با BCG ، برای سرطان مثانه بودند، بررسی شدند. یک ارزیابی و تجزیه و تحلیل گذشته نگر برای بررسی تأثیر تزریقات BCG در سالهای بعدی بر روند قند خون در این افراد انجام شد.

تجزیه و تحلیل اکولوژیکی از داده های جهانی نیز برای بررسی ارتباط کشور به کشور بین برنامه های واکسیناسیون ضروری BCG نوزادان و بروز دیابت نوع 1 و نوع 2 انجام گردید.

محققان یافته های زیر را گزارش کردند:

· در بزرگسالانی که همزمان به سرطان مثانه و دیابت مبتلا بودند، درمان با چند دوز BCG با کاهش چند ساله و پایدار HbA1c در T1D اما نه در  T2Dها همراه بود.

· فقدان یک مزیت مشابه در دیابت نوع 2 ممکن است به دلیل تجویز همزمان متفورمین، یک داروی دیابت باشد که اثر مفید BCG را بر مسیرهای گلیکولیز مهار می کند.

· در کشورهای دارای سیاست های الزامی واکسیناسیون BCG نوزادان، بروز دیابت نوع 1 در دو پایگاه بین المللی داده، و بروز دیابت نوع 2 در یکی از این پایگاه های داده، کمتر بود.

سه مجموعه داده ی مختلف از بیمارانی که برای سرطان مثانه تزریقات BCG را دریافت کرده بودند، نشان داد که HbA1c بعد از تزریقBCG ، حتی اگر بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 مسن بودند و این برای مدتی طولانی به این بیماری مبتلا بودند، کاهش یافت.

محققان نتیجه گیری کردند که بر اساس این یافته ها، BCG به تنظیم قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 کمک می کند.

آنها اظهار داشتند: که بر اساس ارتباط مشاهده شده بین برنامه های واکسیناسیون BCG نوزادان و بروز دیابت، تحقیقات دقیق تری نیز باید در مورد امکان پیشگیری ازT1D و T2D انجام شود. تحقیقات بیشتر برای تایید اثرات بالقوه سودمند BCG بر دیابت، از جمله نیاز به دوزهای متعدد یا یک سویه خاص، ضروری است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/medicine/news/bcg-may-play-role-in-type-1-diabetes-prevention-but-not-type-2-diabetes-106010