2 اوت 2022- در مقاله ای با عنوان "پایش فشار خون به عنوان یک ابزار دیجیتال سلامت برای بهبود نتایج بالینی دیابت: مطالعه ی گذشته نگر در دنیای واقعی" که در مجله تحقیقات اینترنتی پزشکی(JMIR)  منتشر گردید، محققان گزارش دادند که درک کافی از ارتباط بین سطوح قند خون (BG) و فشار خون (BP) هنگام استفاده از ابزارهای سلامت دیجیتال، وجود ندارد.

آنها با استفاده از یک چارچوب مطالعه ی دقیق برای داده‌های سلامت دیجیتال، رابطه ی بین نظارت بر فشار خون و سطوح BG و BP، و همچنین ارتباط بین سطوح BP و BG را بررسی کردند.

محققان این فرضیه را مطرح کردند که در طی 6 ماه اول پایش فشار خون، سطح BG و BP کاهش می یابد .آنها همچنین ارتباط مثبتی بین سطح BP و سطح BG ماه بعد را نشان دادند.

محققان داده‌های دیجیتال کاربرانی را که علاوه بر قند خون، فشار خون خود را با استفاده از همان برنامه، کنترل نمودند، 6ماه قبل و بعد از شروع نظارت، تجزیه و تحلیل کردند. محققان یک گروه کنترل (بدون پایش فشار خون) را بر اساس مطابقت معیارهای بالینی جمعیت شناختی و پایه با گروه خود پایشی قند خون و فشار خون(گروهBPM )، در نظر گرفتند.

اهداف اصلی برای درمان دیابت پیشگیری یا به تاخیر انداختن عوارض و بهینه سازی کیفیت زندگی است. بخش بزرگی از افراد مبتلا به دیابت، کنترل ضعیفی بر فشار خون خود دارند، که ممکن است نه تنها نشان دهنده تاخیر در تشخیص وجود فشار خون بالا، عدم اقدام بالینی و پایبندی ضعیف به رژیم تجویز شده باشد، بلکه همچنین عدم اطمینان در مورد اهداف درمانی و همبستگی پاتوژنیک را نشان می دهد.

فشار خون بالا و دیابت از عوامل خطر اصلی بیماری های قلبی، سکته مغزی و اختلالات کلیوی هستند. با این حال، فشار خون بالا علت اصلی بیماری قلبی عروقی و یک علت مرتبط با عوارض و مرگ و میر در میان افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

همچنین نشان داده شده است که نتایج آزمایش افراد مبتلا به فشار خون بالا که پیام‌های آموزشی متمرکز بر سبک زندگی و یادآوریهای انگیزشی را دریافت می کنند، بسیار مطلوب است و حمایت نیز در بهبود فشار خون بالا و سایر بیماری‌های مزمن مؤثر است.

اگرچه برنامه‌های تلفن همراه این پتانسیل را دارند که برای افراد مبتلا به فشار خون یا دیابت مفید باشند، اما اطلاعات کمی در مورد اثربخشی آنها در هدف قرار دادن چندین بیماری مزمن به طور هم زمان یا نظارت بر سطوح BP و BG در یک برنامه تلفن همراه وجود دارد.

دکتر گلدشتاین و تیم تحقیقاتی او در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که یافته های آنها ارتباط معنی داری بین اندازه گیری BP و بهبود کنترل قند خون را نشان می دهد.

یک تأثیر بالینی در کاربرانی که قند خون خود را در دوره 6 ماهه اول پایش BP اندازه‌گیری کردند، مشاهده شد. آنها همچنین ارتباط بلادرنگی را بین کاهش سطح فشار خون و کاهش سطح قند خون مشاهده کردند.

از دیدگاه علوم رفتاری، این تعجب آور نیست، زیرا هدایت تلاش به طور همزمان، به سمت حوزه های قابل تغییر برای بهبود فشار خون احتمالاً فکر و عملکرد مورد نیاز برای بهبود قند خون را افزایش می دهد.علاوه بر این، روند و چگونگی خود نظارتیبر فشار خون در کاهش سطح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در این مطالعه مستند شد.

در تحقیقات آینده باید بر روی بررسی مکانیسم‌های زمینه‌ای که سبب ابتلای همزمان فرد به دیابت و فشار خون می شود و مدیریت آن‌ها، و همچنین شناسایی و به کارگیری مدل‌های میانجی گری[1] و مداخلات رفتاری که فراتر از بیماریهای مزمن چندگانه قابل اجرا است و منجر به تغییرات رفتاری پیش‌سلامتی می‌شوند، تمرکز کرد.

منبع:

Fundoiano-Hershcovitz, Y., et al. (2022) Blood Pressure Monitoring as a Digital Health Tool for Improving Diabetes Clinical Outcomes: Retrospective Real-world Study. Journal Of Medical Internet Research. doi.org/10.2196/32923.

https://www.news-medical.net/news/20220802/Study-sheds-light-on-the-role-of-blood-pressure-self-monitoring-in-diabetes-management.aspx

 [1]تجزیه و تحلیل میانجیگری یک روش آماری است که برای ارزیابی شواهد حاصل از مطالعات طراحی شده برای آزمایش فرضیه‌ها در مورد اینکه چگونه برخی از متغیرهای مقدم علّیX تأثیر خود را بر متغیرY متعاقب انتقال می‌دهند، استفاده می‌شود.