21 مه 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در مجله بین المللی زنان و زایمان، اندازه گیری قند خون را در 4 نقطه ی زمانی در یک روز را هر دو هفته یک بار به جای هر هفته ارزیابی کرده و نشان داد که در دیابت بارداری کنترل شده با سبک زندگی(GDMA1)، تاثیر خود نظارتی بر قند خون هر 2هفته یکبار نسبت به نظارت هفتگی، در تغییر سطحHbA1c (هموگلوبین گلیکوزیله) کمتر نیست .به عبارت دیگر فرکانسSMBG[1] یا خود نظارتی برای قند خون بمنظور کنترل دیابت بارداری، هر دو هفته یک بار(در 4 نقطه ی زمانی در یک روز) کافی است.

در زنان مبتلا به دیابت بارداری (GDM) که قند خون آنها تنها با رژیم غذایی به خوبی کنترل می شود، فرکانس بهینه ی SMBG بمنظور کنترل دیابت مشخص نشده است. بر اساس این تحقیق مرکز پزشکی دانشگاه مالایا در مالزی توصیه کرد که SMBG می تواند با فرکانسی کمتر از یک بار در هفته برای بیماران مبتلا به دیابت بارداری کافی باشد.

بر اساس دستورالعمل های بهداشتی برای کنترل قند خون در زنان مبتلا به دیابت بارداری، کنترل قند خون توسط آزمایش خون گرفته شده از نوک انگشت، معمولاً چهار بار در روز توصیه می شود.

دکتر Cheow Teng Thye و همکارانش از دانشگاه مالایا، در کوالالامپور، با استفاده از سطحHbA1c  به عنوان نشانگر کنترل قند خون، کنترل قند خون چهار نقطه ای را در یک روز در هفته با یک روز هر دو هفته یکبار، مقایسه کردند.

این مطالعه شامل 104 بیمار مبتلا به دیابت بارداری کنترل شده با سبک زندگی بود. آنها به طور تصادفی در گروه نظارت بر قند خون هر 2 هفته یک بار، یا هفتگی در 4 نقطه ی زمانی در روز (در حالت ناشتا پس از بیداری و 2 ساعت بعد از غذا) تقسیم شدند. پیامد اولیه تغییر در سطح HbA1c از زمان ثبت‌نام تا هفته 36 بارداری در گروه‌های آزمایش بود. مارجین هم ارزی یاnon-inferiority ، افزایش HbA1c به میزان 0.2 درصد بود.

یافته های این مطالعه به شرح زیر بود:

· میانگین تفاوت برای تغییر HbA1c از زمان ثبت نام تا هفته ی 36ام بارداری 0.003٪ بود، که در مارجین هم ارزی، 0.2٪ قرار داشت.

· تغییر در سطح HbA1c در هر دو گروه آزمایشی به طور قابل توجهی افزایش یافت - 0.241% ± 0.275 درصد در بازوی 2 هفته یکبار، در مقابل 0.277% ± 0.236 درصد در بازوی هفتگی.

· شرکت کنندگانی که به صورت تصادفی برای نظارت دو هفته یکبارانتخاب شدند، به طور قابل توجهی کمتر احتمال داشت که درمان ضد گلایسمی دریافت کنند ( 9.6٪ در مقابل 28.0٪ - خطر نسبی 0.34).

· در هیچ یک از پیامدهای ثانویه - افزایش وزن مادر، زایمان زودرس، زایمان سزارین، وزن هنگام تولد و بستری نوزاد - تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت.

محققان نتیجه گیری کردند که "خود نظارتی بر قند خون در 4 نقطه ی زمانی در یک روز هر دو هفته‌ یکبار، برای نظارت بر دیابت بارداری کنترل‌ شده با سبک زندگی، کافی به نظر می ‌رسد".

منبع:

https://medicaldialogues.in/obstetrics-gynaecology/news/two-weekly-self-monitoring-of-blood-glucose-okay-for-monitoring-women-with-lifestyle-controlled-gestational-diabetes-111778

 [1]self-monitoring of blood glucose