میکروبیوتای روده مولکولی را تولید می کند که می تواند در پیشرفت دیابت نقش داشته باشد

18نوامبر 2020- این تغییرات باکتریایی در روده است که باعث افزایش سطح ایمیدازول پروپیونات، می شود و سلولهای بدن را در دیابت نوع 2 در برابر انسولین مقاوم می کند. این نتیجه از یک مطالعه اروپایی حاصل گردید، که نتایج مطالعات قبلی از دانشگاه گوتنبرگ را تأیید می کند.

در تحقیقات قبلی به رهبری پرفسور Fredrik Bäckhed، استاد پزشکی مولکولی در دانشگاه گوتنبرگ، مشخص گردید که دیابت می تواند با تغییر در ترکیب باکتری های روده مرتبط باشد، که باعث افزایش تولید مولکول هایی می شود که ممکن است در این بیماری نقش داشته باشند.

گروه پرفسور Bäckhed، نشان داده است که تغییر میکروبیوتای روده منجر به تغییر متابولیسم اسید آمینه ی هیستیدین می شود، که به نوبه خود منجر به افزایش تولید ایمیدازول پروپیونات می گردد، مولکولی که از اثرات انسولین در کاهش قند خون جلوگیری می کند.

مقاله ای که در مجله Nature Communications منتشر شده است، اکنون یافته های اولیه ی یک مطالعه بزرگ اروپایی با حضور 1990 نفر را که نشان دهنده ی افزایش سطح ایمیدازول پروپیونات در خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 از دانمارک، فرانسه و آلمان بود، تایید می کند.

پرفسور Bäckhed، می گوید: مطالعه ی ما به وضوح نشان می دهد که ایمیدازول پروپیونات در سایر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نیز افزایش یافته است، این مطالعه همچنین نشان می دهد که میزان ایمیدازول پروپیونات حتی قبل از تشخیص دیابت، به اصطلاح در مرحله ی پیش دیابت، نیز افزایش می یابد. این ممکن است نشان دهد که ایمیدازول پروپیونات ممکن است در پیشرفت بیماری نقش داشته باشد.

تغییر میکروبیوتای روده در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نسبت به افراد دارای تحمل نرمال گلوکز، سبب کاهش تنوع گونه ها می شود که این امر با بیماری های دیگر نیز ارتباط دارد. محققان حدس می زنند که این منجر به تغییر متابولیسم اسید آمینه ی هیستیدین شود.

اهمیت ترکیب میکروبیوتای روده

همکاری تحقیقاتی MetaCardis با بودجه ی اتحادیه اروپا توسط Karine Clément، استاد تغذیه در دانشگاه سوربن پاریس انجام شده است.پرفسور Karine Clément، گفت: یافته های ما بسیار جالب توجه است، و نشان می دهد که این میکروبیوتای تغییر یافته ی روده دریافت هیستیدین در رژیم غذایی را ترجیح می دهد و همین بر سطح ایمیدازول پروپیونات تأثیر می گذارد. وی ادامه داد یک رژیم غذایی ناسالم همچنین با افزایش ایمیدازول پروپیونات در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 ارتباط دارد.

یک مشکل در تحقیقات در مورد میکروبیوتا و بیماری های مختلف قابلیت تولید مجدد محدود یافته ها است. با مطالعه ی محصولاتی که باکتری ها تولید می کنند، یعنی متابولیت ها، توانستیم بیشتر بر روی عملکرد باکتری ها تمرکز کنیم تا روی گونه های دقیق موجود در میکروبیوم روده.

پرفسور Bäckhed، گفت: این همکاری به ما فرصت های منحصر به فردی داد تا بتوانیم یافته های اولیه در مورد ارتباط احتمالی ایمیدازول پروپیونات با دیابت نوع 2 را تأیید كنیم . در اینجا ما فرصت تجزیه و تحلیل تقریبا 2000 نمونه را داشتیم و بنابراین توانستیم تعیین کنیم که افزایش سطح ایمیدازول پروپیونات می تواند با دیابت نوع 2 ارتباط داشته باشد. از آنجایی که سطح این ماده حتی در پیش دیابت نیز افزایش می یابد، ایمیدازول پروپیونات ممکن است در برخی موارد باعث این بیماری شده باشد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-11-gut-microbiota-molecule-contribute-diabetes.html