31 ژانویه 2024- یک کارآزمایی متقاطع تصادفی، کنترل‌شده، دوسوکور نشان داد که مصرف روزانه ۴گرم مکمل دارچین در طول چهار هفته منجر به کاهش قابل‌توجه متوسط سطح گلوکز خون، به‌ویژه در افراد مبتلا به چاقی و پیش دیابت می‌شود.

تحقیقات قبلی در مورد تأثیر دارچین بر سطح قندخون متناقض بوده است.با این حال، محققان در آمریکا پتانسیل دارچین را برای تأثیرگذاری بر سطح قند خون در یک کارآزمایی 4 هفته ای با پایش مداوم گلوکز(CGM) و داده های تست تحمل گلوکز خوراکی(OGTT) بررسی کردند.

سوابق مصرف غذا و همچنین رعایت رژیم غذایی افراد مورد بررسی قرار گرفت.به شرکت کنندگان 4 گرم دارچین یا یک کپسول دارونما داده شد.

دارچین چیست؟

دارچین هزاران سال است که به عنوان یک ادویه اصلی در بسیاری از فرهنگ ها مصرف شده و به دلیل خواص ضد میکروبی و ضد التهابی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

محتوای پلی فنول آن توسط محققان مورد مطالعه قرار گرفته است، زیرا اعتقاد بر این است که متابولیسم گلوکز و هموستازی گلوکز را افزایش می دهد.با این حال، بسیاری از مطالعات قبلی نتایج متناقضی را به همراه داشته اند، بهمین دلیل از انجام تحقیقات به خوبی کنترل شده در مورد فواید دارچین استقبال می شود.

در حالی که این مطالعه بینش‌های ارزشمندی را در مورد نقش دارچین در تنظیم گلوکز ارائه می‌کند، سؤالاتی را در مورد ترکیبات خاص در دارچین که مسئول این اثرات هستند، ایجاد کرده است.

یافته های کلیدی این مطالعه:

· دارچین به طور قابل توجهی غلظت قند خون 24 ساعته و میانگین اوج قند خون را در مقایسه با دارونما کاهش داد.

· متوسط سطح خالص 24 ساعته زیر منحنی (netAUC) برای قند خون با دارچین به طور قابل توجهی کمتر بود. netAUC کمتر نشان می دهد که سطح قندخون به طور کلی در محدوده مطلوب تری حفظ شده است.

· اوج قند خون در طول مصرف مکمل دارچین در مقایسه با دارونما کمتر بود.

· تفاوت معنی داری در میانگین زمان شروع پیک(اوج)، زمان تا رسیدن به اوج قند خون و میانگین مدت اوج قند خون بین گروه دارچین و دارونما وجود نداشت.

محققان به این نتیجه رسیدند که دارچین، مکمل کم هزینه ای که به‌طور گسترده در دسترس است، ممکن است وقتی به رژیم غذایی افراد مبتلا به پیش دیابت مرتبط با چاقی اضافه شود، به کنترل بهتر قند خون کمک ‌کند.

تحقیقات بیشتری برای درک مکانیسم های تاثیر دارچین بر قندخون و تعیین فواید و ایمنی طولانی مدت آن مورد نیاز است.

شواهد این مطالعه به شواهد فزاینده ای اضافه شد که نشان می دهند مکمل های غذایی مانند دارچین می توانند در مدیریت سطح گلوکز خون نقش داشته باشند.با این حال، مهم است که با دیدگاهی متعادل به چنین یافته‌هایی نگاه کنیم و نیاز به تغییر سبک زندگی در کنار هرگونه مکمل برای مدیریت مؤثر قند خون را در نظر بگیریم.این تحقیق در مجله آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2024/jan/cinnamons-impact-on-blood-glucose-levels-in-prediabetic-individuals.html