موثرترین استراتژیهای تغذیه ای در کاهش وزن و بهبود دیابت، رژیم های کم کالری یا فرمولهای جایگزین وعده های غذایی هستند

8دسامبر 2021- بر اساس تحقیقات جدید منتشر شده در مجله ی  Diabetologia، برنامه های کاهش وزن که شامل رژیم غذایی کم کالری یا فرمول های جایگزین وعده های غذایی هستند، ممکن است موثرترین استراتژیهای تغذیه ای برای کاهش وزن- و بهبود دیابت- در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 باشد.

بهبودی[1] از دیابت نوع 2، معمولاً به نداشتن علائم بیماری، بدون نیاز به مصرف هیچ دارویی برای کاهش سطح گلوکز خون اطلاق می شود. شواهد حاصل از مطالعات اخیر نشان می دهد که بهبودی از دیابت ممکن است بیشتر از آنچه قبلاً تصور می شد، اتفاق افتد و در حدود یک نفر از هر 20 فرد مبتلا به نوع 2 بتوانند به این مهم دست یابند. تحقیقات به چندین روش مختلف مانند از دست دادن حداقل 10٪ وزن بدن در عرض چند سال پس از تشخیص دیابت، پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات، یا عمل جراحی چاقی (کاهش وزن) اشاره دارد که افراد مبتلا به نوع 2 ممکن است از طریق آنها به بهبودی از دیابت دست یابند.

رژیم‌های بسیار کم کالری، فرمولهای جایگزین‌ غذا با بیشترین کاهش وزن مرتبط هستند

در تجزیه و تحلیل اخیر، محققان به متاآنالیزهای منتشر شده قبلی (بررسی مطالعات متعدد) در مورد استراتژی های تغذیه ای برای کاهش وزن نگاه کردند. محققان 19 متاآنالیز را شناسایی کردند که با معیارهای آنها مطابقت داشت که هر کدام بین دو تا 23 مطالعه را شامل می شد. به طور کلی، آنها دریافتند که بیشترین کاهش وزن در این مطالعات در شرکت‌کنندگانی مشاهده می شود که رژیم‌های بسیار کم کالری - حاوی حدود 400 تا 500 کالری - را به مدت 8 تا 12 هفته دنبال کردند و به طور متوسط ​​6.6 کیلوگرم کاهش وزن بیشتری را در مقایسه با شرکت کنندگانی که روزانه حدود 1000 تا 1500 کالری مصرف می کردند، داشتند. به عنوان بخشی از این مطالعه؛ محققان شرکت‌کنندگانی که روزانه 1000 تا 1500 کالری مصرف می‌کردند، را با افرادی که از فرمولهای جایگزین‌ غذا استفاده می­کردند، مقایسه نموده و دریافتند که گروه دوم به طور متوسط ​​2.4 کیلوگرم کاهش وزن بیشتری را طی 12 تا 52 هفته تجربه کردند.

به طور کلی، محققان دریافتند که رژیم های کم کربوهیدرات برای کاهش وزن چندان بهتر از رژیم های پر کربوهیدرات نیستند. رژیم‌های غذایی سرشار از پروتئین یا چربی‌های غیراشباع مونو، رژیم مدیترانه‌ای، و رژیم‌های گیاه‌خواری یا رژیم‌های کم گلایسمی منجر به کاهش وزن اندکی بیشتر نسبت به رژیم‌های استاندارد (شاهد) در تمام مطالعات شده بود: کاهش وزن 0.3 تا 2.0 کیلوگرمی.

هنگامی که بهبودی از دیابت بررسی گردید، این نتیجه در میانگین 54 درصد از شرکت‌کنندگان در مطالعات مربوط به رژیم‌های غذایی کم کالری، 11 درصد از شرکت‌کنندگان در مطالعات مربوط به جایگزینهای وعده‌های غذایی، و 15 درصد از شرکت‌کنندگان در مطالعات مربوط به رژیم مدیترانه‌ای مشاهده شد. بهبودی از دیابت همچنین در 22 درصد از شرکت‌کنندگانی که از رژیم‌های بسیار کم کربوهیدرات پیروی می‌کردند، مشاهده شد. اما محققان دریافتند که این مطالعات شامل یک «خطر جدی و حیاتی بایاس یا سوگیری» به دلیل طراحی و اجرا بودند.

محققان بر اساس مطالعاتی که اغلب کمتر از یک سال به طول انجامید، به این نتیجه رسیدند که «رژیم‌های بسیار کم کالری و فرمول های جایگزین وعده های غذایی مؤثرترین روش‌ها برای کاهش وزن و بهبودی احتمالی از دیابت نوع 2 هستند». آنها افزودند: به تحقیقاتی با طراحی و اجرای خوب برای ارزیابی اثرات طولانی مدت استراتژیهای غذایی بر وزن، کنترل قند خون، نتایج بالینی و عوارض دیابت نیاز داریم.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2021/12/08/low-calorie-diets-meal-replacements-effective-for-weight-loss-and-diabetes-remission/

 [1]Remission of type 2 diabetes