18 ژوئیه 2022 - طبق مطالعه‌ای که اخیراً در مجله آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شده است، در حالی که رژیم‌های غذایی کتو و مدیترانه‌ای هر دو می‌توانند به افراد در مدیریت دیابت کمک کنند، به نظر می‌رسد حفظ رژیم غذایی مدیترانه‌ای برای این افراد آسان‌تر است.

پرفسور کریستوفر دی گاردنر از دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا و همکارانش، یک کارآزمایی تصادفی کوچک و متقاطع را برای مقایسه ی این دو رژیم غذایی کم کربوهیدرات با سه شباهت کلیدی (ترکیب سبزیجات غیر نشاسته ای و اجتناب از قندهای افزوده و غلات تصفیه شده) و سه تفاوت کلیدی (مصرف در مقابل پرهیز از حبوبات، میوه ها و غلات کامل و دست نخورده) برای تأثیر آنها بر کنترل قند و عوامل خطر متابولیک قلبی در بین 33 فرد مبتلا به پیش دیابت یا دیابت نوع 2، انجام دادند.

محققان گزارش کردند که مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله بین رژیم های غذایی در هفته ی دوازدهم تفاوتی نداشت. کاهش بیشتری در سطح تری گلیسیرید خون با رژیم کتوژنیک به خوبی فرموله شده(WFKD؛ 16 - درصد)در مقابل رژیم غذایی مدیترانه ای پلاس(Med-Plus؛ 5 - درصد)مشاهده شد. کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم(LDL) برایWFKD (10+ درصد) نسبت به رژیم غذایی مدیترانه ای پلاس(5 - درصد) بالاتر بود. کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا، به ترتیب در این دو رژیم 11 و 7 درصد افزایش یافته بود. وزن افراد به ترتیب 8 و 7 درصد کاهش یافته بود، با این حال، یک تعامل قابل توجهی برای کاهش وزن با ترتیب رژیم غذایی مشاهده شد. در حالی که مصرف فیبر و سه ماده مغذی توسطشرکت کنندگان در گروه رژیم کتوژنیک به خوبی فرموله شده، در مقایسه با  Med-Plusکمتر بود، داده های پیگیری نشان می دهد که پیروی ازMed-Plus  پایدارتر بود.

پرفسور گاردنر گفت: محدود کردن قندهای افزوده و غلات تصفیه شده و تاکید بر گنجاندن سبزیجات باید در کانون توجه قرار گیرد. دلیلی برای محدود کردن غذاهای حاوی کربوهیدراتهای با کیفیت و مفید برای قلب، وجود ندارد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2022-07-effect-keto-mediterranean-diets-glucose.html