19 سپتامبر 2022- تحقیقات جدید نشان داده است که افزایش مقاومت به انسولین در بروز سفتی شریان و در نتیجه افزایش فشار خون در میان نوجوانان نقش مهمی دارد.

سفتی شریان - سفت شدن دیواره شریان - به عنوان یک عامل خطر برای فشار خون بالا است، که به عنوان "بیماری قاتل خاموش" شناخته شده است. با این حال، اطلاعات کافی در مورد مکانیسم های چگونگی افزایش فشار خون در میان افرادی با وزن طبیعی که سبک زندگی فعال و سالمی دارند، در دست نیست.

آخرین تحقیقات نشان می دهد که چربی بدن مسئول این امر نیست، بلکه افزایش مقاومت به انسولین ارتباط بین سفتی شریان و افزایش غیرمستقیم فشار خون را توضیح  می دهد.

مشخص شده است که چاقی خطر ابتلا به فشار خون را در افراد افزایش می دهد، و تحقیقات جدیدتر نشان داده است که سفتی شریان نیز یک عامل خطر برای افراد جوان است.

این مطالعه با هدف روشن شدن نقش افزایش چربی بدن یا مقاومت به انسولین با سفتی شریانی و در نتیجه فشار خون بالا انجام شد، و این که آیا این اطلاعات می‌تواند به توسعه مداخلات سبک زندگی در میان جمعیت جوان‌تر منجر شود؟

دکتر Andrew Agbaje، اپیدمیولوژیست بالینی در دانشگاه فنلاند شرقی، گفت: ما دریافتیم که سفتی شریان به طور غیرمستقیم فشار خون را در نوجوانی از طریق مسیر مقاومت به انسولین افزایش می‌دهد.با این وجود جای تعجب است که افزایش چربی بدن مسیری نبود که از طریق آن سفتی شریانی باعث افزایش فشار خون در این جمعیت عمومی از نوجوانان شود.

تا زمان ارائه ی نتایج حاصل از آزمایشات بالینی در مورد کاهش سفتی شریان در نوجوانان، بهتر است متخصصان اطفال و متخصصان بهداشت عمومی بر تشویق انتخاب‌های سبک زندگی سالم که مقاومت به انسولین و در نتیجه به طور بالقوه فشار خون را کاهش می‌دهند، تمرکز کنند.

افزایش فعالیت بدنی، کاهش زمان نشستن و تماشای صفحات نمایش، ترک سیگار یا استعمال دخانیات، کاهش مصرف نمک و شکر، افزایش سهم سبزیجات و فیبر رژیم غذایی، و داشتن خواب مطلوب،از گزینه‌های سبک زندگی سالم هستند.

این مطالعه در مجله Frontiers in Cardiovascular Medicine منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2022/sep/insulin-resistance-plays-a-role-in-how-arterial-stiffness-raises-blood-pressure-in-adolescents-new-study-shows.html