23 مه 2023- یک کارآزمایی بالینی فاز دو نشان داد که داروی Danuglipron، یک پروفایل ایمنی و کارایی مشابه با سایر آگونیست‌های گیرنده ی پپتید 1 شبه گلوکاگون در بیماران دیابت نوع 2 (T2D) بدون نیاز به تزریق یا محدودیت های ناشتا دارد. این یافته ها در JAMA Network Open در 22 می 2023 منتشر شد.

این داروی خوراکی، که توسط شرکت دارویی فایزر تولید شده است، منجر به کاهش وزن قابل مقایسه با تزریق اوزمپیک ساخت شرکت دارویی نوو نوردیسک شد. این دارو می تواند به عنوان یک درمان خوراکی به جای تزریق مکرر، مزیت برتری را برای کاهش وزن ارائه دهد.

این کارآزمایی بالینی تصادفی فاز 2 روی 411 بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 نشان داد که دانگلیپرون هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکز پلاسمای ناشتا و وزن بدن را در هفته ی شانزدهم در مقایسه با دارونما کاهش داد. شایع ترین عوارض جانبی گزارش شده، مربوط به دستگاه گوارش بود.

آگونیست هایGLP-1R (گیرنده پپتید 1 شبه گلوکاگون) موجود برای درمان دیابت نوع 2، آگونیست های پپتیدی هستند که نیاز به تجویز زیر جلدی یا نیازهای شدید ناشتا قبل و بعد از تجویز خوراکی دارند.

داروی Danuglipron، یک مولکول کوچک آگونیست GLP-1R است که به عنوان مکملی برای ورزش و رژیم غذایی برای بهبود کنترل قند خون در دیابت نوع 2 مورد بررسی قرار گرفته است. در یک مطالعه فاز 1، دانوگلیپرون وزن بدن و شاخص های گلایسمی را با پروفایل های ایمنی و فارماکوکینتیک مطلوب در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2کاهش داد. در یک مدل موش humanized، دانوگلیپرون آزادسازی انسولین وابسته به گلوکز را تحریک کرد و مصرف غذا را با همان اثربخشی آگونیست‌های GLP-1R تزریقی، سرکوب کرد.

با توجه به پیشینه فوق، دکترAditi R. Saxena  از بخش تحقیق و توسعه ی پزشکی در شرکت فایزر در کمبریج، ماساچوست، و همکارانش، مطالعه ای را با هدف تعیین ایمنی، اثربخشی و تحمل سطوح مختلف دوز چندگانه ی این GLP-1R خوراکی جدید یعنی دانگلیپرون، در طول 16 هفته انجام دادند.

از چهارصد و یازده بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که با ورزش و رژیم غذایی، با یا بدون مصرف متفورمین نتوانسته بودند به کنترل کافی قند خون دست یابند، از 97 سایت تحقیقاتی بالینی در 8 کشور یا منطقه ثبت نام گردید. آنها در گروه دارونما یا دانوگلیپرون، 2.5، 10، 40، 80 یا 120 میلی گرمی قرار گرفتند که همگی دو بار در روز همراه با غذا به مدت 16 هفته تجویز شدند. افزایش هفتگی دوز برای دستیابی به دوز40 میلی گرم یا بیشتر دانوگلیپرون دو بار در روز انجام شد.

محققان تغییرات را در هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1c، نقطه پایانی اولیه)، وزن بدن و گلوکز پلاسما ناشتا (FPG) در هفته ی شانزدهم نسبت به سطح پایه ارزیابی کردند. در طول دوره زمانی مطالعه، ایمنی مصرف دارو مانیتور شد از جمله در یک دوره ی 4 هفته ای پیگیری. از 411 شرکت کننده ی تصادفی و تحت درمان (میانگین سنی 58.6 سال؛ 51٪ مرد)، 77٪ درمان را تکمیل کردند.

نویسندگان یافته های زیر را گزارش کردند:

· با تمام دوزهای دانوگلیپرون، گلوکز پلاسما ناشتا و HbA1c به طور قابل توجهی در هفته 16 در مقایسه با دارونما کاهش یافت، کاهش میانگین HbA1c برای گروه 120 میلی گرم دو بار در روز بر اساس تفاوت میانگین حداقل مربعات در مقایسه با دارونما، 1.16- درصد و کاهشFPG  بر اساس تفاوت میانگین حداقل مربعات در مقایسه با دارونما، 33.24- میلی گرم در دسی لیتر بود.

· در هفته ی شانزدهم، وزن بدن به طور قابل توجهی در مقایسه با دارونما در گروه های 80 میلی گرم دو بار در روز و 120 میلی گرم دو بار در روز کاهش یافت- کمترین تفاوت میانگین مربعات در مقایسه با دارونما برای گروه 80 میلی گرم دو بار در روز 2.04- کیلوگرم و برای گروه 120 میلی گرم دو بار در روز 4.17 – کیلوگرم بود.

· شایع ترین عوارض جانبی گزارش شده استفراغ، تهوع و اسهال بود.

محققان نتیجه گیری نمودند که در هفته ی شانزدهم، دانوگلیپرون گلوکز پلاسما ناشتا، وزن بدن و HbA1c را در مقایسه با دارونما در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 با مشخصات تحمل پذیری مطابق با مکانیسم عملش، کاهش داد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/oral-diabetes-drug-danuglipron-achieves-similar-weight-loss-as-ozempic-injection-jama-111875